İdare ve İdari Yargılama Hukuku

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU,  İdare Hukuku alanında üstlendiği nitelikli işlerde alanında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği halinde olaya özgü yöntem ve stratejiler geliştirerek danışanlarına ve müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun önceliği etik ilkeler ışığında ve tamamıyla yetkin olunan çalışma alanlarında, danışan ve müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine özgü, güvenilir, etkin ve titiz bir hizmet sunmaktır. 

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU özellikle şu alanlarda ve konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar
  • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar
  • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dan doğan uyuşmazlıklar
  • 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’dan doğan uyuşmazlıklar
  • Sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklar
  • Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları
  • Üst Kurulların mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar (BDDK, EPDK,SPK Rekabet Kurumu)
  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar( Barolar, Ticaret Odaları vb)

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13