Avukatlık Hizmet Sözleşmesi

Taraflar

Özderin Avukatlık Bürosu E-Büro Hizmet Sözleşmesi’nin (bundan sonra “SÖZLEŞME” şeklinde anılacaktır) tarafları Özderin Avukatlık Bürosu – Avukat Metin ÖZDERİN (bundan sonra “ÖZDERİN” şeklinde anılacaktır) ve İŞ SAHİBİ‘dir.

Sözleşmenin Konusu

Bu SÖZLEŞME, ÖZDERİN tarafından İŞ SAHİBİ’ne www.metinozderin.av.tr sitesi üzerinden verilecek E-Büro hizmetine dair tarafların hak ve yükümlülükleri, yetki ve görevlerini, sorumluluklarını ve hizmetin koşullarını düzenler.

Tarafların Yetki, Görev, Hak ve Yükümlülükleri

SÖZLEŞME İŞ SAHİBİ ile ÖZDERİN arasında öncesinde yahut sonrasında imza edilmiş/edilecek her türlü sözleşmeden bağımsızdır. Şöyle ki, SÖZLEŞME, İŞ SAHİBİ ile kurulan vekalet ilişkisinin doğal sonucu olarak anlaşılmamalı, vekaletli / vekaletsiz iş görme ilişkisine dayanarak ve fakat ayrıca imza edilmelidir.

ÖZDERİN müvekkile sunduğu bu ayrıcalığa dair yer sağlayıcı, servis sağlayıcı gibi faktörlerden kaynaklanan ya da diğer teknik aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

Ücret

E-Büro hizmeti, ÖZDERİN ile İŞ SAHİBİ arasında imza olunan Avukatlık Hizmet Sözleşmesi’nin Avukatlık Ücreti başlıklı 4-f maddesi kapsamında ücretsiz verilmektedir.

Sözleşmenin Süresi ve Geçerliliği

SÖZLEŞME imza tarihinden başlayarak 1 (BİR) yıl süre için geçerlidir. Bu sürenin bitiminden bir ay önce diğer tarafa ulaşacak şekilde yazılı olarak feshedilmediği takdirde aynı koşullarla ve her seferinde bir yıl süre ile uzatılmış olacaktır.

ÖZDERİN gerek duyduğu takdirde sözleşmeyi bildirimsiz ve tek taraflı olarak feshedebilir. İŞ SAHİBİ’nin fesih hakkı e-posta ya da faks yolu da dahil olmak üzere ve  fakat mutlak surette yazılı olarak bildirim koşulu ile mümkündür.   Şayet İŞ SAHİBİ  fesih talebinde bulunursa – yazılı talebin büroya ulaşmasından itibaren- azami 3 iş günü içerisinde  hesap  sistemden silinir.

ÖZDERİN güvenlik vesair gerekçelerle, gerekli gördüğü hallerde kullanıcı hesabını dondurabilir, yetkilerini kısıtlayabilir yahut geçici olmak sureti ile hesabı silebilir. Bu durum SÖZLEŞMEnin feshi anlamına gelmez.

Özel Şartlar

Bu SÖZLEŞME ile ÖZDERİN tarafından İŞ SAHİBİ‘ne  -bir kullanıcı adı ve şifre tayin edilerek- kullanıcı adı ve şifre ile kendi dosyasına/dosyalarına ulaşıp inceleme, örnek alma ayrıcalığı tanınacaktır.

İŞ SAHİBİ bu hizmeti kullanmış olmakla, işbu internet sitesinin YASAL UYARI başlıklı bildiriminde yer alan tüm koşulları gayri kabili rücu kabul etmiş sayılır.

ÖZDERİN bu hizmeti İŞ SAHİBİ bazlı değil dosya bazlı vermektedir. Yani bir müvekkil ile imza edilen bu sözleşme müvekkilin tüm dosyalarını kapsamayacak -hizmetin hangi dosyayı kapsayacağı açıkça belirlenmemişse- ilgili dosya ÖZDERİN tarafından tayin edilecektir.

İŞ SAHİBİ‘nin  ÖZDERİN‘e  Avukatlık Hizmet Sözleşmesi’nin konusunu oluşturan ihtilaf kapsamında açılmış olan takip / dava dosyası içeriğinde yer almayan ön inceleme raporları, tarafların kimlik bilgileri, Avukatlık Bürosunun çalışma usulün ilişkin her türlü teknik bilgi her türlü bilgi ve belge, başta olmak üzere  GİZLİ kabul edilir ve iş bu hizmet kapsamına dahil edilmez.

Bir yanıt yazın

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13

Bilgiyi Paylaşın