Ticaret ve Şirketler Hukuku

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU,  Ticaret Hukuku alanında üstlendiği nitelikli işlerde alanında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği halinde olaya özgü yöntem ve stratejiler geliştirerek danışanlarına ve müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun önceliği etik ilkeler ışığında ve tamamıyla yetkin olunan çalışma alanlarında, danışan ve müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine özgü, güvenilir, etkin ve titiz bir hizmet sunmaktır. 

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU özellikle şu aşamalarda ve hususlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • Şirketlere sürekli kurumsal danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması ve yorumlanması
 • Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve uygulamasında danışmanlık sağlanması ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda taraf vekilliği
 • Kamu- Özel İşbirliği modelinden doğan uyuşmazlıklarda danışmanlık sağlanması ve taraf vekilliği
 • Hisse devri, şirket birleşme/bölünme/ devralma süreçlerinin yönetimi
 • Ticari işletme devri ve sonuçlarına ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması ve doğan uyuşmazlıklarda taraf vekilliği
 • Ticari davalarda hukuki danışmanlık sağlanması ve davalarda taraf vekilliği görevinin yürütülmesi
 • Bayilik, distribitörlük ve aracılık sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda taraf vekilliği
 • Fatura ve Cari hesaptan kaynaklı uyuşmazlıklarda taraf vekilliği
 • Altyüklenici sözleşmelerinden doğan her türlü alacak ve rücu davalarda taraf vekilliği
 • Teminat mektubunun paraya çevrilmesinden doğan uyuşmazlıklar
 • Eser sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda taraf vekilliği
 • Ayıplı İfada İhtar Ve İhbar Süreçlerinin Takibi
 • Haksız Rekabete ilişkin davalarda taraf vekilliği
 • Şirket müdürünün sorumluluğuna ilişkin davalarda taraf vekilliği
 • Şirket ortaklığından çıkma-çıkarma davalarında taraf vekilliği
 • Genel Kurul kararının iptali davalarında taraf vekilliği
 • Arabuluculuk süreçlerinde gerçek ve tüzel kişilerin temsil edilmesi
 • Ticari alacaklar için icra takibi yapılması
 • Kıymetli evrak hukukundan doğan uyuşmazlıklarda taraf vekilliği
 • Kooperatifler Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık sağlanması ve taraf vekilliği
 • Şirketlerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hukuki danışmanlık sağlanması ve bu hususlarda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda taraf vekilliği
 • Şirketler aleyhine tesis olunan idari yaptırımlardan doğan uyuşmazlıklarda taraf vekilliği
 • Sigorta Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık sağlanması ve taraf vekilliği 

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13