İş Hukuku

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU,  İş Hukuku alanında üstlendiği nitelikli işlerde alanında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği halinde olaya özgü yöntem ve stratejiler geliştirerek danışanlarına ve müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun önceliği etik ilkeler ışığında ve tamamıyla yetkin olunan çalışma alanlarında, danışan ve müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine özgü, güvenilir, etkin ve titiz bir hizmet sunmaktır. 

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU özellikle şu aşamalarda ve hususlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • İşverenler Ve Şirketler Tarafından Kullanılacak Genel Ve Özel Tip İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Müzakere Edilmesi

 

 • Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri,
 • Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri,
 • Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmeleri,
 • Deneme Süreli İş Sözleşmeleri,
 • Takım Sözleşmesi ile Kurulan İş Sözleşmeleri,
 • Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri vb.

 

 • Arabuluculuk süreçlerinde taraf vekilliği
 • İş Akdinin Eki Niteliğinde Olan Ve İşveren Tarafından Hazırlanan  İç Yönetmeliklerin Hazırlanması
 • İşçi Alacaklarına İlişkin Davalarda Taraf Vekilliği
 • İşe İade davalarında taraf vekilliği
 • Hizmet tespiti davalarında taraf vekilliği
 • İş Kazalarına İlişkin Davalarda Taraf Vekilliği
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’na Aykırı Davranan İşçi Ve İşverene Uygulanacak Hukuki, Cezai, İdari Yaptırımlara İlişkin Uyuşmazlıklardan Doğan Davalarda Taraf Vekilliği
 • Alt İşverenlik (Taşeronluk) Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Alt İşveren–Asıl İşveren-İşçiler Arasında Çıkabilecek Tüm Uyuşmazlıkların Çözümü
 • İş Sözleşmesinin Uygulanması Aşamasında Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti
 • İşçinin İş Görme, İtaat, Sadakat Ve Rekabet Etmeme Borcunun Kapsamı Ve Bunları İhlali Halinde İşverenin Talep Edebileceği Yasal Hakları
 • İşverenin Ücret ( Zamana Göre Ücret, Akort Ücret, Götürü Ücret, Bahşiş, Prim,İkramiye,Komisyon Ücreti,Kardan Pay Alma) Ödeme, İşçiyi Gözetme, Eşit İşlem Yapma, Araç-Gereç-Malzeme Sağlama, Buluş Yapan İşçiye Bedel Ödeme Ve Özlük Dosyası Düzenleme Borcunun Kapsamı Ve İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırımlar
 • İşçi Alacaklarının Ödemelerinin Geç Yapılması Ya Da Hiç Yapılmaması
 • İşverenin İş Sağlığını Ve Güvenliğini Sağlama Borcunun Kapsamı Ve İhlali Halinde İşçinin Talep Edebileceği Yasal Haklarının Alınması Hususunda Hak Sahiplarine Avukatlık Hizmetleri (İş Kazası Ve Meslek Hastalığı, Ölüm Ve Cismani Zararlar -Sakatlık Ve Malül Kalma- Nedeniyle İş Kazası Tazminat Davalarının Takibi
 • İş Sözleşmesinin Askıya Alınması Koşulları Ve Ücretsiz İzin Uygulamaları
 • Çalışma, Dinlenme Sürelerinin Saptanması Ve Fazla Çalışma Koşullarının Ve Karşılığının Tespiti İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Aşamasında Verilen Hukuki Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti
 • İş Sözleşmesinin Usulsüz Feshi (Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Bildirim Süresi Verilmeksizin Veya Eksik Verilerek Feshedilmiş Ya Da Peşin Ödemeyle Fesihte Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin Ödenmemiş Veya Eksik Ödenmiş Olması Durumunda Tarafların Talep Edebileceği Haklar) Durumunda Taraflar Lehine Doğabilecek Tazminat Hakları Ve Bunlara İlişkin Davaların Takibi
 • Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması Durumunda Taraflar Lehine Doğabilecek Tazminat Hakları Ve Bunlara İlişkin Davaların Takibi
 • İş Sözleşmesinin İşçi Ve İşveren Açısından Haklı Nedenle-Derhal Feshi Nedenlerinin Kapsamı, Haksız Fesih Ve Sonuçları
 • İşyerinin devri ve tarafların sorumluluklarına ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlanması ve davaların takibi
 • İbraname hazırlanması sürecine ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Uygulanan İdari Ve Cezai Yaptırımlar 

(İdari Para Cezaları, İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması, İşçilerin Çalışmaktan Alıkonulması)

 • Diğer İş Yasalarının Uygulanmasından Doğan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü 

(Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunu)

İşyerinin Kapatılması Ve İşyerinin Kapatılmasında İşverenin Yükümlülükleri

 • Çalışma İzni Alması Gereken Ve Gerekmeyen Yabancılar İle Yabancılara Yasaklanan Meslekler 
 • Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz) Nedeniyle Manevi Tazminat Davalarının Açılması Ve Takibi

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13