Ceza Hukuku

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU,  Ceza Hukuku alanında belli başlı suç tiplerine ilişkin üstlendiği nitelikli işlerde alanında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği halinde olaya özgü yöntem ve stratejiler geliştirerek danışanlarına ve müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuzun önceliği etik ilkeler ışığında ve tamamıyla yetkin olunan çalışma alanlarında, danışan ve müvekkillerin ihtiyaç ve beklentilerine özgü, güvenilir, etkin ve titiz bir hizmet sunmaktır. 

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçuna vücut veren eylemler Türk Ceza Kanunu’nun 235- 236. maddelerinde tahdidi biçimde (kanunilik ilkesi) sayılmıştır. Tipiklik bilhassa son derece girift olan ihale süreci bakımından özellikle önem taşımaktadır. Kanunda suçun varlığı için aranılan şartlar taşınmıyorsa suçun varlığından da söz edilemez ve cezalandırma da söz konusu olmaz. Yasaklama nedenlerinin her zaman suç teşkil etmeyeceği hususuna dikkat edilmelidir.

ÖZDERİN AVUKATLIK BÜROSU ceza hukuku alanındaki çalışmalarını ihale süreçlerinde ve ihale sözleşmelerinin ifası sürecinde karşılaşılan suç ve sorumluluk türleri üzerinde yoğunlaştırmış olup, özellikle şu konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ( TCK 235)
 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu (TCK 236)
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu ( TCK 257)
 • Rüşvet ( TCK 252)
 • Zimmet ( TCK 247)
 • İrtikap ( TCK 250)
 • Nüfuz Ticareti (TCK 255)
 • Resmi Belgede Sahtecilik (TCK 204)
 • Özel Belgede Sahtecilik ( TCK 207)
 • Nitelikli Dolandırıcılık ( TCK 158)
 • Hileli İflas (TCK 161)

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13