Şarta Bağlı veya Olasılık Halinde Dile Getirilen Sözlerin Hakaret Suçunu Oluşturmadığı

Şarta Bağlı veya Olasılık Halinde Dile Getirilen Sözlerin Hakaret Suçunu Oluşturmadığı

Şarta Bağlı veya Olasılık Halinde Dile Getirilen Sözlerin Hakaret Suçunu Oluşturmadığı

"…bende hakkın varsa Allah rızası için etme, edersen şerefsizsin…" sözlerinin hakaret suçunu oluşturup oluşturmadığı,

İsnadın şarta bağlı veya bir olasılık halinde dile getirildiği, hakaret etme kastıyla hareket edilmediği gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu hakkında.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, 19.09.2016 Tarih ve 2015/11227 E. 2016/14515 K. Sayılı Kararı

"İçtihat Metni"

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, yapılan incelemede;

Katılanın sanığa göndermiş olduğu mesajda hakkını helal etmeyeceğine yönelik ifadesine sanığın "…bende hakkın varsa Allah rızası için etme, edersen şerefsizsin…" diyerek karşılık verdiğinin anlaşılması karşısında, isnadın şarta bağlı veya bir olasılık halinde dile getirildiği, hakaret etme kastıyla hareket edilmediği gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık ...'ın ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19/09/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13