Teklif Geçerlilik Süresinin Uzatılması Daveti

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASINDA ISLAH TALEBİNDE BULUNULAMAZ

Teklif Geçerlilik Süresinin Uzatılması Daveti

Teklif Geçerlilik Süresinin Uzatılması Daveti

“Teklif Geçerlilik Süresinin Uzatılması” na ilişkin yazıda belirtilen sürede teklifin uzatılmaması,

Cevap için belirlenen sürenin yetersiz olduğuna ilişkin herhangi bir itiraz bulunmaması karşısında, idarece belirlenen süreden sonra teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının kabul edilemeyeceği,

Teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesi  Kararı

“…Dava dosyasının incelenmesinden, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm isteklilere gönderilen “Teklif geçerlilik süresinin uzatılması” konulu 10/05/2023 tarihli yazı ile 15/05/2023 tarihi mesai bitimine kadar isteklilerden teklif geçerlilik sürelerini 100 takvim günü uzatmaları ve 20/10/2023 tarihinden önce olmamak üzere düzenlenecek geçici teminat mektubunun idareye sunulması istenildiği hâlde, davacının bu davete süresi içerisinde cevap vermediği, süre dolduktan sonra, 23/05/2023 tarihinde cevap verdiği görülmektedir. Bununla birlikte, cevap için belirlenen 5 (beş) günlük sürenin yetersiz olduğuna ilişkin herhangi bir başvurunun da yapılmadığı anlaşılmaktadır. Belirtilen hukukî duruma göre, idare tarafından belirlenen süre içerisinde teklif geçerlilik süresini uzatma iradesini göstermediği anlaşılan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin ihale komisyonu kararında ve davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir. Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13