Teklif Geçerlilik Süresinin Dolması Nedeniyle İhalenin İptali

Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklif Verilmesi- İdarenin İhaleyi İptal Yetkisi

Teklif Geçerlilik Süresinin Dolması Nedeniyle İhalenin İptali

Teklif Geçerlilik Süresinin Dolması Nedeniyle İhalenin İptali

Ekonomik açından en avantajlı teklif olarak belirlenmeyen teklif sahibinden  teklif geçerlilik süresinin uzatılması için talepte bulunulmamasında mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı.

Teklif ve geçici teminat geçerlilik süresini uzatma talebinde bulunmadan ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuatın idareye vermiş olduğu takdir yetkisi sınırları içerisinde değerlendirilebileceği hakkında.

Danıştay 13.Dairesi Kararı 

 “Dosyanın incelenmesinden, 15/06/2023 tarih ve 3 sayılı ihale komisyonu kararında, davacının teklifi ekonomik açıdan avantajlı bir teklif olarak değerlendirilmediği gibi kararda ekonomik açından en avantajlı ikinci teklife ilişkin olarak da herhangi bir belirleme yapılmadığı, bu karara karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun 19/07/2023 tarih ve 2023/UH.I-993 sayılı Kurul kararıyla reddedildiği ve anılan kararın bu kısmının kesinleştiği, 28/07/2023 tarih ve 4 sayılı ihale komisyonu kararında, davacının teklifinin avantajlı bir teklif olarak görülmediği belirtilmekle birlikte teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçesiyle uyuşmazlık konusu ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacının teklifinin ihale komisyonu tarafından avantajlı bir teklif olarak değerlendirilmediğinden ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklife yer verilmediği, bu kararın kesinleştiği, dolayısıyla ihalenin davacının uhdesinde kalmadığı ve ihaleyi gerçekleştiren idareden teklif geçerlilik süresinin uzatılması için talepte bulunmasının da beklenemeyeceği anlaşıldığından, dava konu Kurul kararında hukuka aykırılık, aksi yöndeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13