İhale Komisyonuna Sahte Belge Sunulması

İhale Komisyonuna Sahte Belge Sunulması

İhale Komisyonuna Sahte Belge Sunulması TCK’nın 235. maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçunun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceği, bu itibarla 5237 SK 40/2. maddesine göre

Read More »
Teklif Kalemlerine İlişkin Teklif Bedelinin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı iddiası

Sözleşmeye Aykırı İmalat Yapan Yüklenicinin Cezai Sorumluluğu

Edimin İfasına Fesat Karıştırma
Maddede Sayılan Seçimlik Hareketlerin Ya Da Faillik Durumunun Genişletilmesinin Kanunilik İlkesine Aykırı Olduğu
 Sözleşmeye aykırı imalat yapan yüklenici eyleminin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağının değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

Read More »
error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13

Bilgiyi Paylaşın