Karayoluna Meydana Gelen Kazada Kontrol Mühendisinin Cezai Sorumluluğu

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Karayoluna Meydana Gelen Kazada Kontrol Mühendisinin Cezai Sorumluluğu

  • Karayoluna Meydana Gelen Kaza

  • Kontrol Mühendisi Olan Sanık Hakkında Görevi Nedeni İle İşlendiği İddia Olunan Atılı Suçtan Dolayı, 4483 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Soruşturma İzni İstenmesi Ve Hukuki Durumunun Buna Göre Değerlendirilmesi Gerektiği Hakkında.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin  09.03.2021 tarihli kararı :

DAVA :

Taksirle yaralama suçundan sanık ...'ın mahkumiyetine, sanık ...'nun ise beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :

 A-)Sanık ...'ın mahkumiyetine ilişkin hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 5271 Sayılı CMK'nın 231/12.maddesi uyarınca itiraz kanun yoluna tabi bulunduğu, aynı Kanunun 264. maddesi uyarınca kabul edilebilir bir başvuruda mercide yanılmanın başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağı nazara alınarak, katılan vekilinin temyiz isteminin, itiraz mahiyetinde değerlendirilmesi suretiyle CMK'nın 264/2. maddesi uyarınca dosyanın incelenmeksizin mahkemesine iadesinin temini için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE;

B-)Sanık ...'nun beraatine ilişkin hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesine gelince;

Katılanın idaresindeki araçla gece vakti aydınlatmanın olmadığı yerleşim içi tek yönlü iki şeritli yolda seyir halinde, iken tepe üstüne geldiğinde şeritler ortasındaki çizgi üzerinde yol yapım çalışması dubalarını görmesi üzerine, dubalara çarpmamak için sola manevra yapıp, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj taşına çarpması neticesinde, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı olayda, sanığın Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi olduğu dikkate alındığında, sanık hakkında görevi nedeni ile işlediği iddia olunan atılı suçtan dolayı, 4483 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca soruşturma izni istenmesi ve hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla sanık hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ :

Kanuna aykırı olup, hükmün bu sebepten dolayı sair yönler incelenmeksizin 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 09/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13