Avukatın Vekalet Sunmadığı Ceza Dosyasında Karar Kime Tebliğ Edilmelidir ?

Avukatın Vekalet Sunmadığı Ceza Dosyasında Karar Kime Tebliğ Edilmelidir ?

Avukatın Vekalet Sunmadığı Ceza Dosyasında Karar Kime Tebliğ Edilmelidir ?

Avukatın Vekalet Sunmadığı Ceza Dosyasında Karar Kime Tebliğ Edilmelidir ?

T.C YARGITAY 10.CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2004/2485 KARAR NO: 2004/2993 KARAR TARİHİ: 15.03.2004

DAVA: Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak sanık B... E.....'nin yapılan yargılaması sonucunda; hükümlülüğüne ilişkin İSTANBUL 9. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 28.11.2003 gün ve 2003/147 Esas, 2003/784 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenmiş olduğundan, dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın red isteyen tebliğnamesi ile 2.3.2003 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü: KARAR: Tebligat Yasasının 21 ve Tebligat Tüzüğünün 28. maddesi uyarınca, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zabıta amiri ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalaması gerekmekte olup; sanığa gerekçeli kararın tebliği için çıkarılan davetiyenin, tebliğ imkansızlığı nedeni ile Tebligat Kanununun 21. maddesi uyarınca tebliği sırasında, söz konusu işlemin yapılmamış olması karşısında, gerekçeli kararın usulüne uygun olarak tebliğ edildiğinin kabul edilmesinin mümkün olmaması ve sanık müdafiinin hükmü temyiz ettiği tarihten önce gerekçeli kararın usulsüz tebliğinden haberdar olup olmadığının dosya kapsamından anlaşılamaması karşısında, temyiz tarihinin usulsüz tebligatın öğrenildiği tarih olarak ve dolayısıyla temyiz isteğinin de süresinde olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak dosya içerisinde sanık vekilinin vekaletnamesinin bulunmaması nedeniyle öncelikle, sanık vekilinin vekaletnamesinin bulunup bulunmadığı araştırılarak, bulunmuyor ise sanığa gerekçeli kararın usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi gerektiğinden, sanık adına temyiz dilekçesi sunan Av. S.....'in vekaletnamesinin istenmesi; vekaletnamenin sunulamaması durumunda gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi ve sanığın süresinde temyiz talebinde bulunulması durumunda, hükme dayanak kabul edilen İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden gönderilen evrakların aslına uygunluğunun onaylanması için, SONUÇ: Dosyanın incelenmeksizin Yerel Mahkemesine iadesi için YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TEVDİİNE, oybirliği ile karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13