Personel Taşıma İhalesinde Öğrenci Taşıma İhalesine İlişkin İş Bitirme Belgesinin Benzer İş Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Personel Taşıma İhalesinde Öğrenci Taşıma İhalesine İlişkin İş Bitirme Belgesinin Benzer İş Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Personel Taşıma İhalesinde Öğrenci Taşıma İhalesine İlişkin İş Bitirme Belgesinin Benzer İş Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Personel Taşıma İhalesinde Öğrenci Taşıma İhalesine İlişkin İş Bitirme Belgesinin Benzer İş Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği

Kesinleşen ihale dokümanında benzer isin personel tasıma isleri ve yolcu araçlarının sürücüsüyle kiralanması isleri olarak belirlenmesi ve Teknik Şartnamede ise is bitirme belgelerinin personel tasıma ile alakalı olması gerektiği ve öğrenci tasıma isi ile alakalı is bitirmelerin kabul edilmeyeceğinin açıkça düzenlenmesi karşısında teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken başvurunun reddine ilişkin kararda hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 30.12.2022 tarihli kararı:

“Uyuşmazlıkta, ihale dokümanı düzenlemelerinden ihale konusu isin personel tasıma isi olduğu ve İdari Şartname’de benzer isin personel tasıma isleri ve yolcu araçlarının sürücüsüyle kiralanması isleri olarak belirlendiği, Teknik Şartname’de ise is bitirme belgelerinin personel tasıma ile alakalı olması gerektiği ve öğrenci tasıma isi ile alakalı is bitirmelerin kabul edilmeyeceğinin açıkça düzenlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan is deneyim belgesinin ise öğrenci taşımaya ilişkin is deneyim belgesi olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan is deneyim belgesinin ihale konusu olan islere veyahut da benzer is olarak belirlenen islere uygun olmadığı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken aksi yönde tesis olunan Kurul kararında hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,..”

   

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

           

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13