loader image
5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulmasına Dair 12/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku >>
Kısmi Bölünme Sonrasında İş Deneyim Belgesinin Kullanılması

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler Asgari İşçilik Maliyetine Dahil Edilebilir mi ?

Sözleşme giderleri ve genel giderlerin, asgari işçilik maliyetine dahil edilmemesi gerektiği-Asgari işçilik maliyetinin, yaklaşık maliyetin %70’inin altında olduğu- ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer hesabının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1’inci maddesine göre yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesi suretiyle yapılması gerektiği hakkında.

 

Devamını Oku >>

Bizi Paylaşın