Benzer İş Tanımının Rekabeti Daralttığı İddiası – Mezarlıkların Bakım Ve Onarımı İşi

Benzer İş Tanımının Rekabeti Daralttığı İddiası - Mezarlıkların Bakım Ve Onarımı İşi

Benzer İş Tanımının Rekabeti Daralttığı İddiası – Mezarlıkların Bakım Ve Onarımı İşi

 Benzer İş Tanımının Rekabeti Daralttığı İddiası - Mezarlıkların Bakım Ve Onarımı İşi

İhale konusu mezarlıkların bakımı onarımı ve rehabilite edilmesi işinde hizmetin sunulacağı kişiler ile işin niteliklerinin özellik arz ettiği,

Asli unsuru mezarlıklar olan işin diğer park, yeşil alan vb. yerlerdeki bakım ve onarım işleri ile benzerlik göstermediği,

4 şirketin teklif verdiği ihalede rekabetin sağlandığının kabul edilmesi gerektiği,

Mezarlıklarda bakım ve onarım hizmet işini yapmış olmak şartının benzer iş olarak kabul edilmesinin rekabeti ve katılımı daraltmadığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 Ankara 15. İdare Mahkemesinin 22.02.2023 günlü kararı:

“İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, ihale konusu işin “İstanbul Anadolu Yakası Mezarlıklarında Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşi” olarak belirlendiği, benzer iş olarak da “mezarlıklarda bakım ve onarım hizmet işini yapmış olmak” şeklinde belirlendiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemede; ihale dokümanının incelenmesinden ihale konusu işin İstanbul Anadolu Yakası Mezarlıklarında Bakım Onarım ve Rehabilitasyon İşi olduğu, personel temini kapsamında farklı nitelikte ve özellikte personel içerdiği, benzer işin de mezarlık alanlarında bakım ve onarım hizmet işini yapmış olmak olarak belirtildiği, ihale konusu mezarlıklarda bakım onarım ve rehabilitasyon işlerinin gerçekleştirileceği, çalışma mahallinin mezarlıklar olduğu, mezarlıkların bakımı onarımı ve rehabilite edilmesi işinde hizmetin sunulacağı kişiler ile işin niteliklerinin özellik arz ettiği, öte yandan, gerçekleştirilecek işin mezarların üstü ve çevresinin bakımı, yıkılan ve deforme olan mezarların onarımı ve rehabilitasyonu işlemleri olduğu, ihale konusu işin asli unsurunun mezarlıklar olduğu, bu haliyle diğer park, yeşil alan vb. yerlerdeki bakım ve onarım işleri ile benzerlik göstermediği görülmüş olup, söz konusu ihaleye 4 (dört) şirketin teklif verdiği, böylelikle rekabetin sağlandığı, mezarlıklarda bakım ve onarım hizmet işini yapmış olmak şartının benzer iş olarak kabul edilmesinin rekabeti ve katılımı daraltmadığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı mahkememiz kararı ile ortaya konulan işlemin uygulanması halinde davacı yönünden telafisi güç zararların ortaya çıkabileceği açıktır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13