Bedelsiz Hizmet Alımı Niteliğindeki Doküman Düzenlemeleri

Yasaklama Kararlarının Yargısal Denetimi - Danıştay 13. Dairesi’nin İçtihat Değişikliği

Bedelsiz Hizmet Alımı Niteliğindeki Doküman Düzenlemeleri

Bedelsiz Hizmet Alımı Niteliğindeki Doküman Düzenlemeleri

Düzenlemelerden yapılacak alımın bedelsiz hizmet alımı niteliğinde olup olmadığının açık ve sarih bir biçimde ortaya konulamadığı, aynı düzenlemede önce ücretinin idare tarafından ödeneceği, sonrasında ise ücretsiz olarak menünün verileceğinin düzenlenmesinin çelişkili olduğu ve tereddüt yarattığı, bunun da hukuk devleti ilkesinin en önemli unsurlarından biri olan hukuki belirlilik ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği hakkında.

 Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 17.02.2023 tarihli kararı:

"... Davacının  3. iddiası yönünden yapılan incelemede; ... Uyuşmazlıkta; ihalenin konusunun; 1 öğünde 4 çeşitten oluşan öğlen ve akşam yemeklerinin malzeme dahil olacak şekilde hazırlanması, Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Binasında bulunan Merkez Mutfağında pişirilmesi ve yemek pişmeyen salonlara taşınması, servisi, bulaşığı ve yemek verilen yerlerin temizliği ile ilgili tüm hizmetleri kapsadığı, idarece,  Teknik Şartnamenin "Verilecek Öğlen ve Akşam Yemeğinin Şekli" başlıklı düzenlemesinde önce Ramazan’a denk gelen aylarda, ücreti idare tarafından ödenmek üzere yüklenici firma tarafından iftar menüsünün hazırlanması istenildiği düzenlendiği, akabinde ise ayrıca idare tarafından belirlenecek tarihlerde ise 1000'er kişilik olmak üzere toplam iki defa, menüsü kurum diyetisyeni tarafından hazırlanacak 4 kap yemek,  içecek ve iftariyelik tabaktan oluşacak iftar menüsünün yüklenici tarafından ücretsiz olarak verilmesinin istendiği, anılan düzenlemelerden iftar menüsünün bedelsiz hizmet alımı niteliğinde olup olmadığının açık ve sarih bir biçimde ortaya konulamadığı, aynı düzenlemede önce ücretinin idare tarafından ödeneceği, sonrasında ise ücretsiz olarak menünün verileceğinin düzenlenmesinin çelişkili ve tereddüt yarattığı, bunun da hukuk devleti ilkesinin en önemli unsurlarından biri olan hukuki belirlilik ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, davacının iddiasının reddine dair Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır."

Gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13