Yasaklama Kararının Resmi Gazete’de Yayımlandığı Gün Başka İhaleye Teklif Sunulması

Yasaklama Kararının Resmi Gazete’de Yayımlandığı Gün Başka İhaleye Teklif Sunulması

Yasaklama Kararının Resmi Gazete’de Yayımlandığı Gün Başka İhaleye Teklif Sunulması

Yasaklama Kararının Resmi Gazete’de Yayımlandığı Gün Başka İhaleye Teklif Sunulması

Yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı gün başka ihaleye teklif sunulması durumunda yasaklama kararından haberdar olunarak hareket edildiğinin kabul edilemeyeceği,

Başvurucunun teklifini sunduğu zaman ile yasaklama kararının EKAP sistemine eklendiği zaman arasındaki 1 saat 46 dakikalık zaman diliminin çok kısa olduğu,

Başvuruculardan aynı gün içerisinde sürekli olarak EKAP sisteminin kontrolünün beklenemeyeceği,

Kamu ihalelerinden yasaklılık durumlarına ilişkin tekniksel ve yazılımsal tedbirlerin alınması sorumluluğunun devlete ait olduğu hakkında.

 Ankara 7. İdare Mahkemesinin 21.02.2023 tarihli  kararı:

“…Bu durumda, her ne kadar, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakta ise de, somut olay özelinde; yasaklama kararının Resmi Gazetede yayımlandığı gün ile aynı gün başka bir kamu ihalesine teklif sunulurken, yasaklama kararından haberdar olunarak hareket edildiğinin kabulüne imkan bulunmadığı, davacının teklifini sunduğu zaman ile yasaklama kararının EKAP sistemine eklendiği zaman arasında yalnızca 1 saat 46 dakikalık bir fark bulunduğu, buradaki zaman diliminin çok kısa olduğu, misalen ihale günü saat 10.35 itibariyle EKAP'tan yapılacak kontrolde yasaklı bulunulmadığının görülerek hareket edilebileceği, buna göre davacının EKAP üzerindeki kontrollerini sabah 10.35'e kadar tamamladıktan sonra teklifini 1-2 saat sonra neticelendirmesine mani bulunmadığı, aynı gün içerisinde her saat başı (yahut belirli aralıklar ile) söz konusu kontrolün gerçekleştirilmesinin beklenilemeyeceği, kaldı ki kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olan kimselerin başka kamu ihalelerine teklif sunmalarını engelleyebilecek tekniksel ve yazılımsal tedbirleri alma ödev ve sorumluluğunun da (mevzuatta bu yönde bir zorunluluk yüklenmese dahi) devlete ait bulunduğu anlaşılmakla davaya konu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Hukuka aykırı olduğu anlaşılan davaya konu işlemlere bağlı olarak davacının irat kaydedilen teminatının yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi yönündeki talebinin de, 2709 sayılı T.C. Anayasasının 125/son madde hükmü gereğince kabulüne hükmetmek gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline,” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13