Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapan Yönetmelikler ve Tebliğ Hakkında Duyuru

Şikayet - İtirazen Şikayet Sürelerini İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapan Yönetmelikler ve Tebliğ Hakkında Duyuru

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik Yapan Yönetmelikler ve Tebliğ Hakkında Duyuru

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelikler ve Tebliğ, 26 Ocak 2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişikliklerle;

- Elektronik ihalelerde tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi aşaması ile ilgili olarak, ihale süreçlerinin daha hızlı tamamlanmasını teminen, aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmekle birlikte EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan bilgi ve belgeleri teyit eden belgelerin de istenmesine yönelik olarak değişiklik yapılmıştır.

- Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından da EKAP’a aktarılabileceğine ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen yönteme uygun olarak düzenlenebileceğine ilişkin anılan Yönetmeliğe hüküm eklenmiştir.

- Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek olan isteklinin mali teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde açıklama yapılmıştır.

- Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; sigorta gideri, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, güncellenerek diğer yıllar için kullanılmasına ilişkin Genel Tebliğ düzenlemelerindeki koşullar somutlaştırılmıştır.

- Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; akaryakıt girdisinin açıklanma koşulunda değişiklik yapılarak; bu girdiye ilişkin EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında sunulan açıklamaların geçerli kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.

- 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceğine yönelik değişikliklerin uygulanmaya başlanma sürelerinin Kamu İhale Kurulu tarafından alınacak karar ile belirleneceğine yönelik düzenleme yapılmıştır. (İlgili Duyuru için Tıklayınız)

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13