İhalede Sahte Yerli Malı Belgesi Kullanılması

18.00 Sonrasında Yapılan E-İtirazen Şikayet Başvurusu

İhalede Sahte Yerli Malı Belgesi Kullanılması

İhalede Sahte Yerli Malı Belgesi Kullanılması

Üretici şirketin hatasından kaynaklı olarak eğitim materyali olarak kullanılan ve gerçekte olmayan bir yerli malı belgesini sunan isteklinin sahte belge kullanmakta bir menfaati bulunmadığı,

Basit bir araştırma ile belgenin mevcut olup olmadığının tespit edilebileceği ve idarece bu bilgi eksikliğinin giderilebileceği anlaşıldığından dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Ankara 24. İdare Mahkemesi 15.02.2023 tarihli  kararı:

 “Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; idare tarafından sahte olduğu iddia edilen 2022108389597 nolu yerli malı belgesine ilişkin üretici firma olan Taf Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin 22/11/2022 tarihli Bornova Belediyesi'ne hitaben yazılmış yazısında personel hatasından kaynaklı olarak eğitim materyali olarak kullanılan belgenin zuhulen ihale katılımcısı davacı şirket ile paylaşıldığı, anılan "Network kablo grubuna" ait 20/04/2022 tarih ve 2022108394452 nolu yerli malı belgesinin hali hazırda mevcut olduğu bildirilmiştir. Mahkememiz ara kararı ile üretici şirketin bildirdiği belgenin mevcut olup olmadığı İstanbul Sanayi Odasına sorulmuş olup, 24/01/20223 tarih ve 919 sayılı yazılarında anılan belgenin Oda tarafından düzenlendiği ve mevcut olduğu bildirilmiştir.

Bu duruma göre, her ne kadar davacı tarafından "Network kablo grubuna" ilişkin üretici şirketin hatasından kaynaklı eğitim materyali olarak kullanılan ve gerçekte olmayan bir yerli malı belgesi sunulmuş olsa da, ihale tarihi itibari ile İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş ve anılan “Network kablo grubuna” ait yerli malı belgesi bulunduğu gözetildiğinde; davacının kendisinden kaynaklanmayan sebeple sahte belge kullanmakta bir menfaati bulunmadığı, ayrıca aksi bir durumun hayatın olağan akışına da aykırı olduğu dikkate alındığında, basit bir araştırma ile bu hususun tespit edilebileceği ve idarece bu bilgi eksikliğinin giderilebileceği anlaşıldığından dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13