Yemek Hazırlama, Yemek Servisi, Garsonluk, Şubelere Araç İle Yemek Dağıtımı Ve Tesislerin Temizliği İhalesi

Yemek Hazırlama, Yemek Servisi, Garsonluk, Şubelere Araç İle Yemek Dağıtımı Ve Tesislerin Temizliği İhalesi

Yemek Hazırlama, Yemek Servisi, Garsonluk, Şubelere Araç İle Yemek Dağıtımı Ve Tesislerin Temizliği İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 72
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2950

Şikayetçi:
Mehmet Selimoğulları İnş. Mad. Otom. Nak. Orman Ürün. Zirai Alet Hayv. Tem. Tah. Tahliye Yemek San. Tic. Ltd. Şti., TANŞANLI MAHALLESİ 135 SOKAK UZ APT. KAT:1 NO:7 BURSA İhaleyi yapan idare:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Tıgem) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, İzmir Yolu Üzeri 9.Km. BURSA Başvuru tarih ve sayısı:
09.07.2012 / 24334 Başvuruya Konu İhale:
2012/81142 İhale Kayıt Numaralı "Yemek Hazırlama, Yemek Servisi, Garsonluk, Şubelere Araç İle Yemek Dağıtımı Ve Tesislerin Temizliği" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 03.07.2012tarihinde pazarlık usulüile yapılan “Yemek Hazırlama, Yemek Servisi, Garsonluk, Şubelere Araç ile Yemek Dağıtımı ve Tesislerin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 09.07.2012tarih ve 24334sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2617sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; işletme kayıt defterinin sunulmasının ve işin süresi dikkate alındığında giyim bedelinin teklif fiyata dâhil edilmesinin istenmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında, adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiştir.

Anılan Kanunun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikâyet başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında ise; “Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetlerin anılan maddenin birinci fıkrasındaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre şikâyetlerin en geç;

a) İhale veya son başvuru tarihi Pazartesi günü olan ihalelerde, bir önceki Salı günü,

b) İhale veya son başvuru tarihi Salı günü olan ihalelerde, bir önceki Çarşamba günü,

c) İhale veya son başvuru tarihi Çarşamba günü olan ihalelerde, bir önceki Perşembe günü,

ç) İhale veya son başvuru tarihi Perşembe günü olan ihalelerde, bir önceki Cuma günü,

d) İhale veya son başvuru tarihi Cuma günü olan ihalelerde, bir önceki Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Ancak ihale tarihinden önceki üç iş günü içerisinde ulusal bayram veya genel tatil günü bulunması halinde, sürenin hesabında bu günler dikkate alınarak iş günleri üzerinden hesabının yapılması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

Yapılan incelemede, 03.07.2012 Salı günü gerçekleştirilen ihalede, ihale dokümanına ilişkin şikâyet başvurusunda bulunulabilecek son tarihin, bir önceki Çarşamba günü, 27.06.2012 tarihi mesai bitimi olduğu, başvuru sahibinin, bu sürenin bitiminden sonra, 02.07.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13