Teknik Şartnamede Belli Marka ve Model Ürün Ya da İstekliye İşaret Edilmesi

Teknik Şartnamede Belli Marka ve Model Ürün Ya da İstekliye İşaret Edilmesi

Teknik Şartnamede Belli Marka ve Model Ürün Ya da İstekliye İşaret Edilmesi

Teknik Şartnamede Belli Marka ve Model Ürün Ya da İstekliye İşaret Edilmesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında;

 ”İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 hükmü bulunmaktadır.

             Uygulamada sık karşılaşılan bir ihlal olarak, idarelerin belli bir marka modele işaret ederek ihaleye katılımı doğrudan sınırlamasa da, sonucu doğrudan belirleyecek kimi özelliklere yer verecek şekilde teknik şartname hazırlamak suretiyle  4734 sayılı Kamu İhale Kanuna aykırı işlem tesis etmesi karşısında istekliler  isabetle dokümana itiraz etmekte  ve  zeyilname ile aykırılığın giderilmesini talep etmektedir.

             İdarenin talebi yazılı olarak reddetmesi yahut  hiçbir işlem tesis etmemesi halinde İsteklilerce yahut meslektaşlarımızca başvurulacak yollarda genelde tereddüt yaşanmadığı, ne var ki, idarelerce talepleri kısmen karşılayacak şekilde zeyilname düzenlenmesi durumunda hak kaybına sebebiyet verecek hatalı başvurular yapıldığı görülmüştür.

             İdarenin,  şikâyet başvurusunda bildirilen konuların bir kısmını zeyilname düzenlemek suretiyle karşılamasına rağmen,   rekabet ilkesinin ve fırsat eşitliğinin ihlali niteliğindeki düzenlemeler varlığını koruyor ise, bu durumda  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili ikinci mevzuat uyarınca idarenin şikayet başvurusunu inceleme süresi içerisinde karar almadığı kabul olunarak, başvuru izleyen 10 günün bitimini izleyen ( kural olarak ) 10 gün içinde  Kamu İhale Kurulu nezdinde itirazen şikayet başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

             Bu gibi durumlarda,  idareye yeniden şikayet başvurusunda bulunulması yahut şikayet akıbetinin sorulması  yahut ihale kararı ile birlikte nihayet Kurum nezdinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde itirazen şikayet başvurusu 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca süre yönünden reddedilecektir[1].

[1] Sağlık Sektöründen bir örnek için bkz. 2863- Covidien-Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Kararı.

_________________________________________________________

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

“Teknik Şartnamede Belli Marka ve Model Ürün ya da İstekliye İşaret Edilmesi ” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Avukat Metin ÖZDERİN’e  aittir ve makale, yazarlar tarafından Özderin Avukatlık Bürosu (http://www.metinozderin.av.tr ) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13