4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Ortaya Çıkan Sorunlar

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Ortaya Çıkan Sorunlar

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca, ek fiyat farkı hesaplanması ve sözleşmelerin devri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sözleşmelerinde süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine ilişkin usul ve esaslar 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenmiştir.

Devamını Oku >>
Yemek Alım İhalelerinde İhale Dokümanında Ürün Gramaj Bilgilerinde Eksiklik Bulunması

Yemek Alım İhalelerinde İhale Dokümanında Ürün Gramaj Bilgilerinde Eksiklik Bulunması

ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin  basiretli tacir olma yükümlülüğü uyarınca kendi faaliyet alanı ve malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmekte olup; yemek piyasasında faaliyet gösteren basiretli bir tacirin mevcut dokümandaki düzenlemelere göre teklifini oluşturabilmesinin mümkün olduğu hallerde ihale sürecinde hukuka aykırılık bulunduğundan bahsedilemeyecektir.

Devamını Oku >>
Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanması

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanması

Sözleşme giderleri ve genel giderlerin sadece birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kale.mleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden hesaplanacağı hakkında

Devamını Oku >>
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Ortaya Çıkan Sorunlar

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Ortaya Çıkan Sorunlar

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca, ek fiyat farkı hesaplanması ve sözleşmelerin devri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sözleşmelerinde süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine ilişkin usul ve esaslar 24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenmiştir.

Read More »
Yemek Alım İhalelerinde İhale Dokümanında Ürün Gramaj Bilgilerinde Eksiklik Bulunması

Yemek Alım İhalelerinde İhale Dokümanında Ürün Gramaj Bilgilerinde Eksiklik Bulunması

ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin  basiretli tacir olma yükümlülüğü uyarınca kendi faaliyet alanı ve malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmekte olup; yemek piyasasında faaliyet gösteren basiretli bir tacirin mevcut dokümandaki düzenlemelere göre teklifini oluşturabilmesinin mümkün olduğu hallerde ihale sürecinde hukuka aykırılık bulunduğundan bahsedilemeyecektir.

Read More »
Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanması

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanması

Sözleşme giderleri ve genel giderlerin sadece birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kale.mleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden hesaplanacağı hakkında

Read More »
error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13

Bilgiyi Paylaşın