Öğrenci Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması Hizmete Sunumu Sonrası Temizliği İhalesi

Öğrenci Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması Hizmete Sunumu Sonrası Temizliği İhalesi

Öğrenci Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması Hizmete Sunumu Sonrası Temizliği İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 90
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2888

Şikayetçi:
Uslu Yemek Temizlik Nakliyat İnş. Ve Otomasyon Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., GIDA TOPTANCILAR SİTESİ 2-O BLOK NO : 9 DİYARBAKIR İhaleyi yapan idare:
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Üniversite Bulvarı Kilis Yolu Üzeri No: 90 27360 GAZİANTEP Başvuru tarih ve sayısı:
28.06.2012 / 23251 Başvuruya Konu İhale:
2012/13601 İhale Kayıt Numaralı "Öğrenci Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması Hizmete Sunumu Sonrası Temizliği" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından 12.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Öğrenci Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması Hizmete Sunumu Sonrası Temizliği” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 28.06.2012tarih ve 23251sayı, 02.07.2012 tarih ve 23595 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçeler ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2480sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle;ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Yapılan inceleme neticesinde; idare tarafından Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasında ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyon kararının başvuru sahibine 22.06.2012 tarihinde tebliğ edildiği ve ihalenin iptaline yönelik olarak başvuru sahibi tarafından 28.06.2012 ve 02.07.2012 tarihlerinde Kuruma başvuruda bulunulduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin ihale komisyon kararının tebliğinden sonraki beş gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 28.06.2012 ve 02.07.2012 tarihlerinde başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13