Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Ve Dagıtım Hizmeti İhalesi

Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Ve Dagıtım Hizmeti İhalesi

Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Ve Dagıtım Hizmeti İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 17
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2825

Şikayetçi:
Dunaysır Yemek Temizlik Turizm İnşaat Nak. Sağlık Hizm. Tekstil Özel Eğitim Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., FİDANLIK MAHALLESİ TUNA CADDESİ NO:34/13 ANKARA İhaleyi yapan idare:
Aile Ve Sosyal Politikalar Burdur İl Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi Stadyum Caddesi No: 27 15100 BURDUR Başvuru tarih ve sayısı:
02.07.2012 / 23645 Başvuruya Konu İhale:
2012/70145 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Ve Dagıtım Hizmeti" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Aile ve Sosyal Politikalar Burdur İl Müdürlüğü tarafından 05.06.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.07.2012 tarih ve 23645 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2515 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye katılan diğer firmalardan daha düşük teklif verdikleri, aşırı düşük sorgulamasına ilişkin bilgi ve belgeleri idareye sundukları, idarenin 28.06.2012 tarihli yazısı ile “gerekli rekabet koşulları oluşmadığı” gerekçesi ile ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edildiği, oysaki tekliflerinin aşırı düşük görüldüğü, firmalarının hak kaybına uğradığı, ihalenin iptalinin yersiz olduğu ve Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu, rekabet konusunda bu kadar hassasiyet gösterilip şikâyet konusu olan işin iptali sonrasında yapılan ihaleye firmalarının davet edilmemesinin şaşırtıcı olduğu, ihale kararının iptaline ilişkin düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

02.07.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan başvuru sahibinin dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; 05.06.2012 tarihinde yapılan ihalenin gerekli rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle, ihalenin 20.06.2012 tarihinde iptal edildiğinin 28.06.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine 02.07.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile iptale ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

İdarenin 03.07.2012 tarihli yazısından, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun "Kuruma itirazen şikâyet başvurusu" başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "...İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir." hükmü,

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde; "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in “İtirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 8 inci maddesinde ise; "(1) İdareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikâyete konu edilebilir:

a) Şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından şikâyet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikâyet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

(3) Herhangi bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir." şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

Anılan hükümler uyarınca şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir. Başvuru konusu ihalede, idarece iptal kararının şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13