(Küçüksu-Tatvan) Ayr.- Hizan-Soğuksu İl Yolu (Km: 05+000- 50+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri Yapım İşi İhalesi

(Küçüksu-Tatvan) Ayr.- Hizan-Soğuksu İl Yolu (Km: 05+000- 50+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri Yapım İşi İhalesi

(Küçüksu-Tatvan) Ayr.- Hizan-Soğuksu İl Yolu (Km: 05+000- 50+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri Yapım İşi İhalesi

Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 21
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.II-3153

Şikayetçi:
Vedat Kaya / Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proje Müh. Müşavirlik Hizmetleri Turizm İth. Ve İhr. - Yavuz Kardeşler Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, ÇETİN EMEÇ BULVARI 1322.CADDE NO:29/9 ÖVEÇLER / ANKARA İhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü 11.Bölge Müdürlüğü, Selimbey Mahallesi İskele Caddesi 65090 VAN Başvuru tarih ve sayısı:
04.07.2012 / 23871 Başvuruya Konu İhale:
2012/919 İhale Kayıt Numaralı "(Küçüksu-Tatvan) Ayr.- Hizan-Soğuksu İl Yolu (Km: 05+000- 50+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri Yapım İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğütarafından 14.02.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “(Küçüksu-Tatvan) Ayr.- Hizan-Soğuksu İl Yolu (Km: 05+000- 50+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Vedat Kaya/Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proje Müh. Müşavirlik Hizmetleri Turizm İth. ve İhr.-Yavuz Kardeşler Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 25.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun idarenin 28.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.07.2012 tarih ve 23871 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2556 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:
 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: ihale komisyonunca alınan 08.05.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Fidan İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nde kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise Ösak İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. olarak belirlendiği, 02.05.2012 tarihli ihale komisyon kararında 3 firmanın anahtar teknik personel şartını eksik yerine getirdiği gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, iş ortaklıklarının teklifi geçerli sayılarak sıralamada üçüncü sırada yer aldıkları, süreç devam ederken idarenin 14.06.2012 tarihli ikinci kesinleşen ihale kararı yazısı ile ihalenin Ösak İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin iş ortaklıkları olduğunun bildirildiği, 02.05.2012 ve 11.06.2012 olmak üzere iki adet ihale komisyon kararı alındığı, ancak komisyon kararları arasındaki ihale komisyonu tarafından yapılan iş ve işlemlerden iş ortaklıkları ve diğer ortaklıkların bilgilendirilmediği, iş ortaklığı olarak 03.05.2012 tarihli ihale komisyon kararına ihale komisyonu tarafından isteklilerin tekliflerinin sağlıklı ve kesin araştırmalar yapıldığını ve kararın buna göre alındığını düşünerek itiraz etmedikleri, ancak 11.06.2012 tarihli ihale komisyon kararının taraflarına tebliğinden sonra konu ile ilgili araştırma sürecine girdikleri, aynı idare tarafından yapılan 2011/114622 İKN’li yapım işine ilişkin Kamu İhale Kurulunca alınan 14.05.2012 tarih ve 2012/UY.I-2122 sayılı kararda isteklilerin bir kısmının anahtar teknik personele ilişkin eksiklikleri nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, değerlendirme dışı bırakılan firmalardan bir kısmının şikâyet konusu bu ihaleye de katıldıkları ve tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılmayarak geçerli sayıldığı, bu durumun yasaya aykırı olduğu, ihale komisyonunun bu karardan bilgi sahibi olmamasının imkânsız olduğu, burada firmalarına açıkça haksızlık yapıldığı, idarece gerçeğe uygun inceleme yapılmış olsaydı, sınır değerin üzerindeki ilk firmanın kendileri olacağı, bu sebeple ihaleye teklif veren 31 isteklinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde anahtar teknik personel olarak gösterdikleri kişilerin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süreçte başka bir işverende istihdam edilip edilmediklerinin SGK’dan araştırılması gerektiği, anahtar teknik personele ilişkin inceleme yapılıktan sonra geçerli teklif sayısı değişeceğinden komisyonca aşırı düşük teklif sınır değerinin yeniden belirlenmesi, teklifi aşırı düşük olan isteklilere sorgulama yapılması ve bunun sonucuna göre yeni bir karar alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            02.05.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Fidan İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Ösak İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, Ösak İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibi Vedat Kaya/Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proje Müh. Müşavirlik Hizmetleri Turizm İth. ve İhr.-Yavuz Kardeşler Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından gösterilen anahtar teknik personellerin mevzuata uygun olmadığı ve Vedat Kaya/Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proje Müh. Müşavirlik Hizmetleri Turizm İth. ve İhr.-Yavuz Kardeşler Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin cirosunun yeterli olmadığı yönünde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu isteklinin başvurusunun idarece uygun görülmediği, ancak Kamu İhale Kurulunun yine Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nün 2012/1146 ihale kayıt numaralı “Ahlat-Ovakışla-Bulanık Devlet Yolu (Km:0+000-6+000; 6+000-48+000) Arası Toprak İşleri Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak aldığı 31.05.2012 tarihli ve 2012/UY.II-2330 ile 2012/UY.II-2331 sayılı kararları doğrultusunda, ihale komisyonunca Nil Yapı Malz. ve İnş. Tic. A.Ş.-Pekintaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş.nin tekliflerinin, şirket ortaklarının ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak söz konusu şirketlerde ortaklık şartını sağlamadıkları gerekçesiyle geçersiz sayılması yönünde düzeltici işlem kararı verilmesinin ardından geçerli teklif sayısının değişmesi üzerine yeniden sınır değer hesabının yapıldığı, yeniden hesaplanan sınır değer sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekli Fidan İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olduğunun tespit edildiği, idarece anılan firmaya aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılmasının ardından söz konusu isteklinin açıklamalarının uygun görülmeyerek teklifinin reddedildiği, 11.06.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyon kararı ile inceleme konusu ihalenin bu defa Ösak İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Vedat Kaya/Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proje Müh. Müşavirlik Hizmetleri Turizm İth. ve İhr.-Yavuz Kardeşler Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

            Başvuru sahibi tarafından şikayet dilekçesinde 02.05.2012 tarihli ihale komisyon kararında 3 firmanın anahtar teknik personel şartını eksik yerine getirdiği gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, iş ortaklıklarının teklifi geçerli sayılarak sıralamada üçüncü sırada yer aldıkları, süreç devam ederken idarenin 14.06.2012 tarihli ikinci kesinleşen ihale kararı yazısı ile ihalenin Ösak İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin iş ortaklıkları olduğunun bildirildiği, 02.05.2012 ve 11.06.2012 olmak üzere iki adet ihale komisyon kararı alındığı, iş ortaklığı olarak 02.05.2012 tarihli ihale komisyon kararına, ihale komisyonu tarafından isteklilerin tekliflerinin sağlıklı ve kesin araştırmalar yapıldığını ve kararın buna göre alındığını düşünerek itiraz etmedikleri, ancak 11.06.2012 tarihli ihale komisyon kararının taraflarına tebliğinden sonra konu ile ilgili araştırma sürecine girdikleri, aynı idare tarafından yapılan 2011/114622 İKN’li yapım işine ilişkin Kamu İhale Kurulunca alınan 14.05.2012 tarih ve 2012/UY.I-2122 sayılı kararda isteklilerin bir kısmının anahtar teknik personele ilişkin eksiklikleri nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, değerlendirme dışı bırakılan firmalardan bir kısmının şikâyet konusu bu ihaleye de katıldıkları ve tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılmayarak geçerli sayıldığı, bu durumun yasaya aykırı olduğu, bu sebeple ihaleye teklif veren 31 isteklinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde anahtar teknik personel olarak gösterdikleri kişilerin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süreçte başka bir işverende istihdam edilip edilmediklerinin SGK’dan araştırılması gerektiği, anahtar teknik personele ilişkin inceleme yapıldıktan sonra geçerli teklif sayısı değişeceğinden komisyonca aşırı düşük teklif sınır değerinin yeniden belirlenmesi, teklifi aşırı düşük olan isteklilere sorgulama yapılması ve bunun sonucuna göre yeni bir karar alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

     4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesinin birinci fıkrasında; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

     İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında da benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

            Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde; şikâyet konusu işlemin fakına varıldığı tarih olarak, 11.06.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ikinci ihale komisyon kararının ardından 14.06.2012 tarih ve 19715 sayı ile gönderilen kesinleşen ihale kararının tebliğ alındığı tarih olan 19.06.2012 tarihinin gösterildiği ve bu tarihten itibaren 10 gün içinde, 25.06.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmekle birlikte, ilk ihale komisyon kararının ardından yapılan Ösak İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin idareye şikâyet başvurusunun idarece reddedildiği ve düzeltici işlemin yapıldığı ikinci ihale komisyon kararının ise şikâyet konusu anahtar teknik personele ilişkin olmayan bir konuda, Kamu İhale Kurulunun 31.05.2012 tarihli ve 2012/UY.II-2330 ile 2012/UY.II-2331 sayılı kararları doğrultusunda alındığı anlaşıldığından, başvuru sahibince ihaleye teklif veren 31 isteklinin anahtar teknik personel olarak gösterdikleri kişilerin ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süreçte başka bir işverende istihdam edilip edilmedikleri hususundaki şikâyet, ilk ihale komisyon kararına ilişkin gönderilen 08.05.2012 tarihli kesinleşen ihale kararının tebellüğ edildiği tarih olan 11.05.2012 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde idareye yapılması gerektiği, ancak idareye şikâyet başvurusunun 25.06.2012 tarihinde yapıldığı,

     Bu noktada başvuru sahibinin menfaat ihlalinin 02.05.2012 tarihli ihale komisyon kararına ilişkin kesinleşen ihale kararının tebellüğ edildiği 11.05.2012 tarihinden sonra ortaya çıktığı, bu itibarla söz konusu iddiaya ilişkin olarak başvuru sürelerinin anılan ilk komisyon kararının tebliğinden sonra başlaması gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, süresinde idareye şikâyetbaşvurusundabulunulmaması sebebiyle reddedilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller”in dilekçelerde yer verilecek hususlar arasında olduğu hükme bağlanmıştır.

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11 inci maddesinin son fıkrasında“Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

            Yine başvuru sahibinin aynı idare tarafından yapılan 2011/114622 İKN’li yapım işine ilişkin Kamu İhale Kurulunca alınan 14.05.2012 tarihli ve 2012/UY.I-2122 sayılı kararda isteklilerin bir kısmının anahtar teknik personele ilişkin eksiklikleri nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, değerlendirme dışı bırakılan firmalardan bir kısmının şikâyet konusu bu ihaleye de katıldıkları ve tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılmayarak geçerli sayıldığı, bu durumun yasaya aykırı olduğu yönündeki iddiasının da iki ihalenin yeterlik kriterlerinin birbirinden farklı olabileceği, istekliler tarafından her iki ihalede de farklı anahtar teknik personellerin gösterilebileceği ve diğer ihalede mevzuata aykırı olarak görülen bir durumun mevcut ihalede mevzuata uygun hale getirilebileceği, bu itibarla her ihalenin kendi içerisinde bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında, somut ve ciddi olmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin 02.05.2012 ve 11.6.2012 tarihlerinde olmak üzere iki adet ihale komisyon kararı alındığı, ancak komisyon kararları arasındaki ihale komisyonu tarafından yapılan iş ve işlemlerden iş ortaklıkları ve diğer ortaklıkların bilgilendirilmediği yönündeki iddiasının değerlendirilmesi neticesinde:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında“İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

            02.05.2012 tarihli ilk ihale komisyon kararının ardından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Ösak İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 21.05.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile ihale üzerinde bırakılan istekli ile Vedat Kaya/Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proje Müh. Müşavirlik Hizmetleri Turizm İth. ve İhr.-Yavuz Kardeşler Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından sunulan anahtar teknik personellerin mevzuata uygun olmadığı ve Vedat Kaya/Evsa İnş. Turz. Taah. Tic. Proje Müh. Müşavirlik Hizmetleri Turizm İth. ve İhr.-Yavuz Kardeşler Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin cirosunun yeterli olmadığı yönünde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu isteklinin başvurusunun idarenin 29.05.2012 tarihli ve 16410 sayılı yazısı ile uygun bulunmadığı görülmüştür.

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idarenin Ösak İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.nin şikâyet başvurusuna verdiği cevabın, ihaleye teklif veren diğer isteklilere bildirilmediği ve söz konusu durumun yukarıda aktarılan Kanun’un ilgili maddesine aykırı olduğu görülmekle birlikte, idarece söz konusu şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığı, yine idarece Kamu İhale Kurulunun 31.05.2012 tarihli ve 2012/UY.II-2330 ile 2012/UY.II-2331 sayılı kararları doğrultusunda, düzeltici işlem kararının verilerek 11.06.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyon kararının alındığı ve söz konusu kararın isteklilere süresinde gönderildiği dikkate alındığında, anılan mevzuata aykırılık esasa etkili bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13