Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerde Araç Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi İhalesi

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerde Araç Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi İhalesi

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerde Araç Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 10
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2817

Şikayetçi:
Güven Meka Taşımacılık Tem. Pet. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Çe-Ta Taşımacılık İnş.Tem. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Sa- To Taşımacılık İnş.Taah. Güv.Ve Tem. Hizm. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti., EMİNPAŞA MAH. GÖL SOK. NO : 1 VAN İhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü (11. Bölge Müdürlüğü), Selimbey Mahallesi Iskele Caddesi 65090 VAN Başvuru tarih ve sayısı:
19.06.2012 / 22243 Başvuruya Konu İhale:
2012/41723 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerde Araç Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerde Araç Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Güven Meka Taşımacılık Tem. Pet. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Çe-Ta Taşımacılık İnş.Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Sa- To Taşımacılık İnş.Taah. Güv. ve Tem. Hizm. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 19.06.2012 tarih ve 22243 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2341 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; başvuruya konu "araç çalıştırılması hizmet alımı" ihalesinde idare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyetin 1.459.640,00 TL olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 ve 59 uncu maddeleri, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45, 78 ve 79 uncu maddeleri uyarınca ihaleye 1.108.800,00 TL teklif veren istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği ancak sorgulama yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi uyarınca teklifleri aşırı düşük bulunan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesinden önce, isteklilerden bu tekliflerin önemli bileşenlerine ilişkin belirli bir süre içinde aşırı düşük teklif açıklamalarını belgelere dayalı olarak sunmalarının ihale komisyonunca istenilmesi, daha sonra belgelere dayalı olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususlarında değerlendirmesinin yapılması ve aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmayan veya aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerekmektedir.
Şikâyete konu ihalenin adı idari şartnamede “Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerde Araç Çalıştırılması Hizmet Alımı” olarak belirtilmiş olup, söz konusu iş kamu ihale mevzuatı uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı niteliği taşımakla birlikte, istikrar kazanmış Kurul kararları doğrultusunda, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde de, idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin kârsız tutarının altında kalan teklif sahiplerinden açıklama istenilmesi gerekmektedir.
Başvuru konusu ihalede yaklaşık maliyetin % 17 yüklenici kârı öngörülerek 1.459.640,00 TL olarak belirlendiği, buna göre kâr hariç yaklaşık maliyetin altında tek geçerli teklifin Dinçer Turz. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 1.108.800,00 TL tutarındaki teklifi olduğu anlaşılmaktadır.
İhale komisyonunun 15.05.2012 tarihli kararıyla ihalenin Dinçer Turz. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, kesinleşen ihale kararının 23.05.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 01.06.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikâyet başvurusuna süresinde cevap vermediği ancak idarece 05.06.2012 tarih ve 18498 sayılı yazıyla Dinçer Turz. Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklamasının 5 (beş) iş günü içerisinde sunulmasının istenildiği, adı geçen isteklinin 13.06.2012 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunduğu tespit edilmiş olup, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra ihalenin sonuçlandırıldığı ve bu nedenle başvuru sahibinin 19.06.2012 tarihinde Kuruma yaptığı itirazen şikâyet başvurusundaki talebinin idarece yerine getirildiği anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Karar verilmesine yer olmadığına,
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi
Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13