Kamu İhale Kurumu(KiK) 2010 Yılı İlk 6 Aylık Kamu Alımı İstatistikleri

Kamu İhale Kurumu(KiK) 2010 Yılı İlk 6 Aylık Kamu Alımı İstatistikleri

Kamu İhale Kurumu(KiK) 2010 Yılı İlk 6 Aylık Kamu Alımı İstatistikleri

Yılın ilk 6 ayında 34.5  milyar TL’lik kamu alımı yapıldı. Kamu kurumlarının yaptığı toplam 77 bin 174 ihalenin yüzde 25’i istisna kapsamında yaptı. İstisna kapsamında yapılan alımların parasal olarak yüzde 72’sini, büyük kısmı Kamu İhale Kurumu (KİT) olan kuruluşların ana faaliyetlerine ilişkin ihtiyaçlarının teminine yönelik alımlar oluşturdu. 2010 yılının ilk 6 ayında en çok ihale yapan bakanlık Sağlık Bakanlığı oldu. Kamu İhale Kurumu, 2010 yılının ilk 6 aylık kamu alımları verilerinin değerlendirildiği

“2010 Yılı ilk 6 Aylık Kamu Alımı İstatistikleri”ni açıkladı. Buna göre yılın ilk 6 ayında kamu kurumları toplam 77 bin 174 ihale yaptı bunun yüzde 25’i yani 19 bin 198’i ise istisna kapsamında, 57 bin 976’sı ise Kanun kapsamındaki ihale usullerine göre yaptı. Kamu İhale Kurumuna ise kamu kurumlarının 2010 yılı ilk yarısında yaptığı kısmi teklife açık olmayan 52 bin 879, kısmi teklife açık 5 bin 188 adet olmak üzere toplam 58 bin 67 adet ihaleye ilişkin veri ulaştı.

32.8 MİLYAR TL’LİK KAMU ALIMI YAPILDI

Kamu kurumlarının, ihale bilgisini gönderdiği 58 bin 67 ihalenin 41 bin 980’i kanun kapsamındaki ihale usullerine göre, 16 bin 87’si ise istisna kapsamında yapıldı. Bu alımlara ilişkin toplam 79 bin 647 ihale sözleşmesi gerçekleştirildi. İhale sözleşme bilgilerine göre, 30.3 milyar TL’si kanundaki ihale usulleri ile, 2.5 milyar TL’si istisna kapsamında olmak üzere toplam 32.8 milyar TL tutarında kamu alımı yapıldı. Doğrudan temin yoluyla yapılan 1.7 milyar TL’lik alımla birlikte  bu yılın ilk 6 ayında  mal ve hizmet alımları ile yapım işleri kapsamında, toplam 34.5 milyar TL tutarında kamu alımı yapıldı.

KURUMA GELEN ŞİKAYETLER YÜZDE 45 ARTTI

Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için 2009 yılı ilk 6 aylık döneminde ise, 57 bin 218’i kanun kapsamındaki ihale usullerine göre, 16 bin 998’i istisna kapsamında olmak üzere toplam 74 bin 216 ihale yapılmış, Kamu İhale Kurumu’na ise 43 bin 25 ihaleye ilişkin veri ulaşmıştı. Bu ihalelerin 33 bin 181’i Kanun kapsamındaki ihale usullerine göre, 9 bin 844’ü ise istisna kapsamında gerçekleşmişti. Yine 2009 yılının aynı döneminde parasal dağılım olarak,  Kanundaki ihale usullerine göre 22.6 milyar TL, istisna kapsamında 2.7 milyar TL, doğrudan temin yoluyla 1.6 milyar TL olmak üzere toplam 27 milyar TL kamu alımı yapılmıştı. 2010 yılı ilk yarısında 2009 yılının ilk yarısına göre parasal bazda Kanun kapsamındaki ihale usulleriyle ve doğrudan teminle yapılan alımlarda sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 4 oranlarında artış gerçekleşirken, istisna kapsamındaki alımlarda yüzde 9 civarında azalma oldu.  Parasal bazda toplam kamu alımlarındaki artış oranı ise yüzde 30 oldu. Ayrıca 2010 yılı ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Kamu İhale Kurumuna gelen şikayet başvurusu sayısı yüzde 45 artış gösterdi. Bu yılın ilk yarısında bin 939 şikayet başvurusunda bulunulurken, geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık döneminde şikayet başvurusu sayısı bin 339 olarak gerçekleşmişti. Şikayet sayısındaki artışa karşılık, Kamu İhale Kurumu tarafından verilen iptal karar sayısı yüzde 41 azaldı. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 415 ihale iptal edilirken bu yılın aynı döneminde 244 ihale iptal edildi.

MAL ALIM İHALELERİ SAYISAL VE PARASAL BAZDA İLK SIRADA

Kuruma ulaşan verilere göre mal alım ihaleleri sayısal ve parasal bazda ilk sırada yer aldı.  Kanun kapsamında yapılan 41 bin 980 yani 30.3 milyar TL’lik ihalenin 20 bin 919 adedini yani mal alımı, 14 bin 883 adedi hizmet alımı, 6 bin 178 adedini yapım işi ihaleleri oluşturdu. İstisna kapsamında yapılan 16 bin 87 adet yani 2.5 milyar TL’lik ihalenin ise 13 bin 101 adedini mal alımı, 2 bin 857 adedini hizmet alımı, 129 adedini yapım işi ihaleleri oluşturdu. Günlük ve küçük ölçekli alımları içeren doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar ise, mal alımları için 1.3 milyar TL, hizmet alımları için 389 milyon TL, yapım işleri için 60 milyon TL düzeyinde olmak üzere toplam 1.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

İHALELERİN 32 BİN 914’Ü AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILDI

2010 yılının ilk 6 ayında, Kanun kapsamında yapılan 41 bin 980 ihalenin 32 bin 914’ü açık ihale, 8 bin 711’i pazarlık, 355’i ise belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirildi. Parasal bazda bakıldığında ise, ihale usullerine göre yapılan toplam 30.3 milyar TL tutarındaki kamu alımının, 26.7 milyar TL’si açık ihale usulü ile,  2.6 milyar TL’si pazarlık usulü ile, 1 milyar TL’si ise belli istekliler arasında ihale usulü ile yapıldı.

İLK SIRADA İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR VAR

2010 yılının ilk yarısında istisna kapsamında yapılan kamu alımlarının yüzde 72’sini 1.8 milyar TL ile büyük kısmı KİT olan kuruluşlar gerçekleştirildi. İstisna kapsamında yapılan alımların yüzde 10.5’ini savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik alımlar, yüzde 3.6’sını ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki restorasyon, düzenleme vb proje ve uygulamalarına ilişkin mal ve hizmet alımları oluşturdu.

İHALELERİN PARASAL OLARAK YÜZDE 60’INI EŞİK DEĞERLERİN ÜZERİNDEKİ İHALELER OLUŞTURDU

2010 yılının ilk 6 aylık döneminde kamunun kanun ve istisna kapsamında gerçekleştirdiği toplam 32.8 milyar TL’lik alıma bakıldığında, eşik değer rakamlarının üzerinde gerçekleştirilen ihaleler sayısal olarak yüzde 5 düzeyindeyken, parasal olarak toplam alımların yüzde 60’ını oluşturdu. Alımların parasal olarak yüzde 40’ı, sayısal olarak yüzde 95’i ise eşik değerler altındaki ihalelerden oluştu. 2010 yılı için eşik değer rakamları, genel bütçeye dahil kuruluşlar için mal ve hizmet alımlarında 642 bin TL, yapım işlerinde 23.6 milyon TL, Kanun kapsamındaki diğer kuruluşlar için mal ve hizmet alımlarında 1 milyon TL, yapım işlerinde ise yine 23.6 milyon TL olarak belirlendi.

45 BİN 405 YÜKLENİCİ İHALE ALDI

2010 yılı ilk 6 ayında sözleşme bilgisi Kuruma iletilen 58 bin 67 adet ihale 45 bin 405 yüklenici arasında paylaşıldı. Mal alım ihalelerinde bir yüklenici ortalama 1.97 adet ihale sözleşmesine imza atarken, bu oran hizmet alımı ihalelerinde 1.46 adet, yapım işi ihalelerinde ise 1.31 adet olarak gerçekleşti. Yükleniciler uyruğuna göre incelendiğinde ise, bu yılın ilk yarısında yapılan 58 bin 67 ihalenin yüzde 99.6’sının yerli yüklenicilerle, yüzde 0.4’ünün ise yabancı yüklenicilerle imzalandığı belirlendi. Yabancı yüklenicilerin 130 adedini Avrupa Birliği ülkelerinden, 39 adedini ABD’den, 30 adedini ise diğer ülkelerden yükleniciler oluşturdu. Yüklenicilerin uyruğuna göre parasal bazda yapılan değerlendirmede ise yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ihale sözleşmelerinin yüzde 98.9’unun yerli yüklenicilerle, yüzde 1.1’inin ise yabancı yüklenicilerle yapıldığı belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI EN ÇOK İHALE YAPAN BAKANLIK

2010 yılı ilk 6 ayında, Kanundaki ihale usulleri ve istisna kapsamında yapılan 58 bin 67 ihaleye göre bakanlıklar arasında yapılan karşılaştırmada sayısal dağılımda,  Sağlık Bakanlığı 8 bin 364 ihale ile birinci, Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 859 ihale ile ikinci, Milli Eğitim Bakanlığı 2 bin 882 ihale ile üçüncü sırada yer aldı. Parasal dağılımda ise toplam 32.8 milyar TL’lik kamu alımında, Sağlık Bakanlığı 9.5 milyar TL ile birinci, Ulaştırma Bakanlığı 1.8 milyar TL ile ikinci, Milli Savunma Bakanlığı 1.2 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan, KİT’ler bu dönemde 14 bin 213, Belediyeler 12 bin 203, Yüksek Öğretim Kurumları 2 bin 816, İl Özel İdareleri ise 2 bin 406 ihale gerçekleştirdi. Parasal bazda bakıldığında ise bu dönemde,  Belediyeler 7.4 milyar TL alım yaptı. Belediyeleri 5.3 milyar TL ile KİT’ler,  2 milyar TL ile Yüksek Öğretim Kurumları izledi.

AÇIK İHALELERİN PARASAL BAZDA YÜZDE 24’ÜNDE YERLİ İSTEKLİ LEHİNE FİYAT AVANTAJI UYGULANDI

2010 yılı ilk yarısında, Kanundaki ihale usulleri ve istisna kapsamında yabancı isteklilere açık ve eşik değer üstündeki toplam 2 bin 980 ihalenin sayısal olarak yüzde 18’inde, parasal olarak yüzde 24’ünde yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulandı. Bu dönemde, yerli istekli lehine fiyat avantajı 269 ihale ile en çok hizmet alımı ihalelerinde gerçekleştirildi. Eşik değerlerin üzerinde ve yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanan ihalelerin sayısal olarak yüzde 3’ünde, parasal olarak 1.3’ünde yabancı yükleniciler ihaleyi kazandı.

KAMU İHALE KURUMUNA BİN 939 ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILDI

2010 yılı ilk yarısında, Kamu İhale Kurumuna bin 939 şikayet başvurusunda bulunuldu. Şikayet başvurularında hizmet alımı ihaleleri 905 başvuru ile ilk sırada yer alırken, yapım işleri ihalelerine yönelik 715 başvuru, mal alımı ihalelerine yönelik 319 başvuru gerçekleştirildi. İlk 6 aylık dönemde en fazla şikayet başvurusu ise Haziran ayında yapıldı. Kamu İhale Kurulu bu başvurulara yönelik toplam bin 923 adet uyuşmazlık kararı aldı. Kamu İhale Kurulu tarafından itirazen şikayet kapsamında incelenen başvurulardan bin 35 ihaleye ilişkin şikayet başvurusu reddedilirken, 244 ihale de iptal edildi. 581 ihale için idarece düzeltici işlem yapılmasına karar verilirken, 47 ihale için karar verilmesine yer olmadığına, 16 ihale için de idare tarafından verilen ihalenin iptali kararının iptali yönünde karar alındı. 2010 yılının ilk 6 aylık döneminde kamu kurumlarının Kanun kapsamındaki ihale usullerine göre gerçekleştirdiği 57 bin 976 ihalenin yüzde 3.3’ü hakkında şikayet başvurusunda bulunuldu. Şikayetlerin toplam ihaleler içindeki payına ihale türleri açısından bakıldığında, bu dönemde hizmet alımı ihalelerinin yüzde 5.1’i, yapım işi ihalelerinin yüzde 5.8’i, mal alımı ihalelerinin yüzde 1.1’i şikayet edildi.

6 BİN 764 KİŞİ YA DA KURULUŞ KAMU İHALELERİNDEN YASAKLI

Kamu İhale Kurumunun aktif yasaklı listesinde, 2010 yılı Haziran ayı sonu itibariyle, geçmiş yıllardan gelen ve bu yılın ilk 6 aylık dönemi içerisinde verilen yasaklamalarla birlikte toplam 6 bin 764 kişi ya da kuruluşun yer aldığı belirlendi. Yasaklayan kuruma göre bakıldığında ise 2 bin 912 yasaklama kararı ile Cumhuriyet Savcılıkları birinci sırada, 749 yasaklama kararı ile Milli Savunma Bakanlığı ikinci sırada, 569 yasaklama kararı ile Maliye Bakanlığı üçüncü sırada yer aldı.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13