Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-97

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-97

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UM.I-97

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 25.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Draeger "medikal" Tic. ve Servis Ltd. Şti.’nin 16.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2009 tarih ve 24139 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden

;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 Toplantı No : 2010/003
Gündem No : 45
Karar Tarihi : 11.01.2010
Karar No : 2010/UM.I-97

Şikayetçi:
 Draeger Medikal Tic. ve Servis Ltd. Şti., Simon Bolivar Bulvarı 4. Cadde No:14/2 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir Yolu 21. Km Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2009 / 24139
Başvuruya konu ihale:
 2009/151635 İhale Kayıt Numaralı "Tıbbi Cihaz Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
05.01.2010 tarih ve I.M.25.69.0254/2010-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;            Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 25.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Draeger "medikal" Tic. ve Servis Ltd. Şti.’nin 16.11.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.12.2009 tarih ve 24139 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) Teknik şartnamenin 3.C maddesinde yer alan " Taze gaz akışı en az 0.200-12 L/dakika arasında ayarlanacaktır.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve " Taze gaz akışı en az 0.00-12 L/dakika arasında ayarlanacaktır." şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 2) Teknik şartnamenin 4.E maddesinde yer alan "Manuel ventilasyon için APL-Güvenlik valfi bulunacak ve 5-70 mbar arasında ayarlanabilmelidir.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve  "Manuel ventilasyon için APL-Güvenlik valfi bulunacak ve 0-70 mbar arasında ayarlanabilmelidir." şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 3) Teknik şartnamenin 4.F maddesinde yer alan “Manuel ventilasyon modundan kontrollü ventilasyon moduna tek bir düğme ile geçiş olmalıdır. Manuel ventilasyon modundan kontrollü ventilasyon moduna geçildiğinde APL valfi otomatik olarak devre dışı kalmalı ve APL valfini manuel olarak kapatmaya gerek olmamalıdır.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve "Manuel ventilasyon modundan kontrollü ventilasyon moduna tek bir düğme ile onaylanarak geçiş olmalıdır. Manuel ventilasyon modundan kontrollü ventilasyon moduna geçildiğinde APL valfi otomatik olarak devre dışı kalmalı ve APL valfini manuel olarak kapatmaya gerek olmamalıdır." şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 4) Teknik şartnamenin 5.C maddesinde yer alan “Ventilatör ekranı en az 12 inç ve renkli olacaktır. En az 3 cihaz da " Kardiyopulmoner baypas" özelliği verilecektir.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve " Ventilatör ekranı renkli olacaktır. " şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 5) Teknik şartnamenin 5.G maddesinde yer alan “Hastaya uygulanacak tidal hacim değişen gaz ayarından etkilenmeyecek ve uygulanan tidal hacim her şart altında sabit kalacak şekilde taze gaz kompanzasyon özelliği bulunmalıdır” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve "Hastaya uygulanacak tidal hacim değişen gaz ayarından etkilenmeyecek ve uygulanan tidal hacim her şart altında sabit kalacak şekilde taze gaz kompanzasyon özelliği veya fresh gas decoupling özelliği bulunmalıdır." şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 6) Teknik şartnamenin 5.K maddesinde yer alan “Dinamik Kompliyans düzeltme özelliğine sahip olmalıdır. Bu sayede her türlü koşulda tidal hacmi sabit tutmak için her solukta cihaz kendi ölü boşluklarını ve hasta hortumlarındaki esnekliklerden kaynaklanan kompliyans değişikliklerini kompanze etmelidir.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve "Dinamik Kompliyans düzeltme özelliğine sahip olmalıdır. Bu sayede her türlü koşulda tidal hacmi sabit tutmak için her solukta cihaz kendi ölü boşluklarını ve hasta hortumlarındaki esnekliklerden kaynaklanan kompliyans değişikliklerini kompanze etmelidir veya fresh gas decoupling özelliği standart olmalıdır." şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 7) Teknik şartnamenin 6.B maddesinde yer alan “Monitör anestezi cihazı veya anestezi troleylne entegre, renkli ve en az 12 inç büyüklükte ekranlı, "medikal" "grade" özellikte olacaktır.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve "Monitör anestezi cihazı veya anestezi troleyine entegre, renkli ve en az 10 inç büyüklükte ekranlı, "medikal" "grade" özellikte olacaktır." şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 8) Teknik şartnamenin 6.H maddesinde yer alan “Alınacak cihazların yarısında (5 adedinde) dahili spirometri özelliği bulunmalıdır ve bu sayede herhangi bir sarf malzemesi gerektirmeksizin spirometrik döngüler ( örn. Basınç-volüm döngüsü) takip edilmelidir. Bu özelliği karşılayamayan firmalar ölçüm için en az iki yıl yetecek kadar sarf malzemeyi her cihaz için teslim edeceklerdir.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve "Alınacak cihazların tamamında (5 adedinde) dahili spirometri özelliği bulunmalıdır ve bu sayede herhangi bir sarf malzemesi gerektirmeksizin spirometrik döngüler     ( Örn. Basınç-volüm döngüsü) takip edilmelidir. Bu Özelliği karşılayamayan firmalar ölçüm için en az iki yıl yetecek kadar sarf malzemeyi her cihaz için teslim edeceklerdir."  şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 9) Teknik şartnamenin 6.K maddesinde yer alan “Cihazda 02 ölçümü paramagnetik metodla yapılmalıdır.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve "Cihazda 02 ölçümü miyadsız metodla yapılmalıdır. " şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 10) Teknik şartnamenin 6.L maddesinde yer alan “Cihazın flow sensöıieri miyadsız yapıda, otoklavda sterilize edilebilir özellikte olmalıdır. Eğer kullanılan sensör miyadlı yapıda ise kurum her cihaz için 50 adet flow sensör vermelidir.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve "Cihazın flow sensörleri reusable yapıda, otoklavda sterilize edilebilir özellikte olmalıdır. Eğer kullanılan sensör reusable yapıda değil ise kurum her cihaz için 50 adet flow sensör vermelidir. " şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 11) Teknik şartnamenin 6.M maddesinde yer alan “Cihazın miyadlı sensörleri değişim zamanlarında yetkili firma teknik servisi tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve "Cihazın reusable sensörleri değişim zamanlarında yetkili firma teknik servisi tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir." şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 12) Teknik şartnamenin 7.A maddesinde yer alan “Anestezi cihazı üzerinde bulunan hasta başı monitörü en az 12 inç büyüklüğünde renkli ekranlı, "medikal" "grade" özellikte olacaktır.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve " Anestezi cihazı üzerinde bulunan hasta başı monitörü en az 10 inç büyüklüğünde renkli ekranlı,"medikal" "grade" özellikte olacaktır."" şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 13) Teknik şartnamenin 7.C maddesinde yer alan “En az 5 dalga formunu aynı anda gösterebilmelidir.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve " En az 8 dalga formunu aynı anda gösterebilmelidir." şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 14) Teknik şartnamenin 7.E maddesinde yer alan “Modüler sistem olduğu için farklı modülleri cihazla kullanmak mümkün olmalı, sadece istenilen parametre ya da parametreleri içeren modül alınarak kullanılabilmeli, modüller kullanıcı tarafından istenen yuvaya takılabilmeli farklı yuvalara takılmaları durumunda ölçümler bundan etkilenmemelidir.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve "Modüler olan sistemler için farklı modülleri cihazla kullanmak mümkün olmalı, sadece istenilen parametre ya da parametreleri içeren modül alınarak kullanılabilmeli.modüller kullanıcı tarafından istenen yuvaya takılabilmeli farklı yuvalara takılmaları durumunda ölçümler bundan etkilenmemelidir."  şeklinde değiştirilmesi gerektiği, 15) Teknik şartnamenin 7.Q maddesinde yer alan " “Monitörlerin 7 (yedi) adedi NMT, 5 (beş) adedi BIS (veya entropi) ve 4 (dört) adedi kardiyak debi (CO) ölçümü yapacak özellikte olmalıdır.” düzenlemesinin ihaleye katılımı sınırladığı ve "Monitörlerin tümü NMT, BIS (veya entropi), kardiyak debi (CO) ölçümü yapacak özellikte olmalıdır” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, İddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; “…   İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.   …” hükmü, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı 11 inci maddesinde; “(1) İdare, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını, Kurum tarafından yayımlanan standart ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Bu asıl nüshanın, ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.             (2) İdare tarafından ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasında, bu Yönetmelik ekinde yer alan tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuat esas alınır.                         …” hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Teknik şartname” başlıklı 14 üncü maddesinde; “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.             (2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.             (3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.                         …                           (5) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.                         (6) Teknik şartnamenin hazırlanmasında, ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır.             ...” hükmü yer almaktadır. Anılan düzenlemeler çerçevesinde, idarenin alım konusu malın ihtiyaç duyulan özellikleri sağlaması amacıyla teknik şartnamede alım konusuna ilişkin bazı özelliklere yer verdiği ve itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarında teknik şartnamede yer verilen bu özelliklerin ihaleye katılımı daralttığı gerekçesiyle öne sürüldüğü görülmektedir. Konu ile ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş istenmiş ve alınan teknik görüşte teknik şartnameye yönelik itirazların yerinde olmadığı belirtilmiştir. Ancak incelemeye konu ihalede iki adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye yalnızca bir teklif verildiği ve bu teklifle yaklaşık maliyet arasında yaklaşık binde 1.5 fark olduğu hususları tespit edilmiş olup, söz konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörüldüğü üzere bir rekabet ortamının oluşmadığı ve bu sebeple ihale dokümanının katılımı artıracak şekilde, gerekiyorsa piyasada mevcut cihazlar üzerinde kapsamlı bir araştırma da yapılarak, yeniden düzenlenmesi ve ihaleye çıkılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Oyçokluğu ile karar verildi.
Karşı Oy:
KARŞI OY4734 sayılı Kanunda öngörülen sürede ilan edilerek açık ihale usulüyle yapılan;  2 adet ihale dokümanın satıldığı ve 1 isteklinin   teklif   verdiği ihalede, verilen teklif geçerli ve  yaklaşık maliyetin altında olduğu halde “rekabetin oluşmadığı”  iddiasının objektif olarak ortaya konulmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin yaklaşık maliyete yakın olmasının iptal nedeni sayılamayacağını düşündüğümden, akademik kuruluştan alınan ve ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin uygun bulunduğunu belirten teknik görüş doğrultusunda, ihalenin anılan gerekçeler ile iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu kanaatindeyim. Kaldı ki şikayet başvurusu tekliflerin değerlendirilmesine değil, ihale dokümanına karşı yapılan bir başvuru olup, şikayet konusu hususlar Kurulca uygun bulunmadığından, Kurul çoğunluğunun şikayet konusu olmayan bir hususa (tek geçerli teklif bulunması) dayanarak iptal kararı vermesinin mevzuat hükümleriyle bağdaşmadığı düşüncesindeyim. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendine göre “başvurunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki görüşüm ile, Kurul Çoğunluğunun “ihalenin iptaline”  kararına  katılmıyorum. Ali KAYA Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13