Hizmet Alımı İhalelerinde Eşit Tekliflerin Bulunması Durumunda Puanlama Kriteri

03/11/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-397 Sayılı Kurul Kararı ektedir

Hizmet Alımı İhalelerinde Eşit Tekliflerin Bulunması Durumunda Puanlama Kriteri

03/11/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-397 Sayılı Kurul Kararı ektedir

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No                                                : 2022/050

Gündem No                                                : 92

Karar Tarihi                                               : 03/11/2022

Karar No                                                    : 2022/DK.D-397

Toplantıya Katılan Üye Sayısı                  : 8

Gündem Konusu                                        : Hizmet alımı ihalelerinde eşit tekliflerin bulunması durumunda ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan sözleşme tutarının puanlama kriteri olarak değerlendirilmesi

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda,

1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılacak değerlendirmeye ilişkin puanlamada, istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının tespitinde imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda idarelerce Kuruma bildirilen ilk sözleşme tutarlarının değil, feshedilmiş/tasfiye edilmiş/devredilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarının düşülerek hesaplanan sözleşme tutarının dikkate alınması gerektiğine,

2) Kararın sonuç kısmının EKAP’ta gerekli teknik altyapı geliştirmelerinin tamamlanmasını müteakip Kurumun resmi internet adresinde ve EKAP’ta ilan edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13