Belediyenin Toz ve Gürültüyü Önleme Görevlerini Yerine Getirmemesi

Belediyenin Toz ve Gürültüyü Önleme Görevlerini Yerine Getirmemesi

Belediyenin Toz ve Gürültüyü Önleme Görevlerini Yerine Getirmemesi

Belediyenin Toz ve Gürültüyü Önleme Görevlerini Yerine Getirmemesi

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1923

K. 2012/2872

T. 27.2.2012

• MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Belediyenin Toz ve Gürültüyü Önleme Görevlerini Yerine Getirmediği Belirtilerek - Bu Görevin Eksik Veya Hiç Yapılmamasından Dolayı Zarara Uğrayan Kişilerin Açacakları Davalara İdari Yargı Yerlerinde Bakılacağı )

• BELEDİYENİN TOZ VE GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEME GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Zarara Uğrayan Kişilerin Açacakları Davalara İdari Yargı Yerlerinde Bakılacağı - Manevi Tazminat Talebi )

• BELEDİYELERE KAMU YASALARINCA VERİLEN İDARİ GÖREVLER ( Belde Halkının Sağlık ve Güvenliğini Tehdit Eden İşletmelere Karşı Önlem Almak - Toz ve Gürültüyü Önleme Görevlerini Yerine Getirmediği/Açılan Manevi Tazminat Davasının İdari Yargıda Görüleceği )

2577/m. 2

6098/m. 49

ÖZET : Davacı, davalı belediyenin toz ve gürültüyü önleme görevlerini yerine getirmediğini belirterek manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Belde halkının sağlık ve güvenliğini tehdit eden işletmelere karşı önlem almak, belediyelere kamu yasaları uyarınca verilmiş idari görevlerdir. Bu görevin eksik veya hiç yapılmamasından dolayı, zarara uğrayan kişilerin açacakları davalara idari yargı yerlerinde bakılır.

DAVA : Davacı A. I. tarafından, davalı Nusaybin Belediye Başkanlığı aleyhine 21.3.2011 gününde verilen dilekçeyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 23.12.2011 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı belediyenin toz ve gürültüyü önleme görevlerini yerine getirmediğini belirterek manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Çevre kirliliğine ve gürültüye neden olan ve belde halkının sağlık ve güvenliğini tehdit eden işletmelere karşı önlem almak, belediyelere kamu yasaları uyarınca verilmiş idari görevlerdir. Bu görevin eksik veya hiç yapılmamasından dolayı, zarara uğrayan kişilerin açacakları davalara idari yargı yerlerinde bakılır. Mahkemece yargı yolu bakımından görevsizlik kararı vermek gerekirken, işin esasının incelenmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 27.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13