Park Ve Yeşil Alanların Tesis Edilmesi, Bakım Ve Onarımı Hizmeti İhalesi

Park Ve Yeşil Alanların Tesis Edilmesi, Bakım Ve Onarımı Hizmeti İhalesi

Park Ve Yeşil Alanların Tesis Edilmesi, Bakım Ve Onarımı Hizmeti İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 36
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2832

Şikayetçi:
5 M Sosyal Hizmetler İnş. Gıda Elktronik Teks. Taş. Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti., AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ 1322.CADDE NO:63/1 ANKARA
İhaleyi yapan idare:
Malatya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:218 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
02.07.2012 / 23649
Başvuruya Konu İhale:
2012/51062 İhale Kayıt Numaralı "Park Ve Yeşil Alanların Tesis Edilmesi, Bakım Ve Onarımı Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Malatya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 28.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Park ve Yeşil Alanların Tesis Edilmesi, Bakım ve Onarımı Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.07.2012tarih ve 23649sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2517sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin mevzuata aykırı şekilde iptal edildiğiiddialarına yer verilmiştir.
4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır. Anılan Kanun hükmü uyarınca şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına yönelik olarak yapılan itirazen şikâyet başvuruları inceleme konusu yapılabilecektir.
Yapılan inceleme neticesinde; ihalede rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin 08.06.2012 tarihinde iptal edildiği tespit edilmiştir. İdareye yazılan Kurum yazısına alınan cevabi yazıdan, idarenin iptal kararından önce idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.
Başvuru sahibinin ihalenin iptaline ilişkin gerekçeyi 15.06.2012 tarihinde öğrendiği, bu tarihten itibaren beş gün içinde doğrudan Kuruma başvurması gerekirken Kuruma 02.07.2012 tarihinde bu süreyi geçirdikten sonra başvurduğu, dolayısıyla Kuruma başvuru süresinin geçirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13