2012-2013 Yılları İl Geneli Toplu Alım Yöntemiyle Ortopedi Sarf Malzemesi Alımı İhalesi

2012-2013 Yılları İl Geneli Toplu Alım Yöntemiyle Ortopedi Sarf Malzemesi Alımı İhalesi

2012-2013 Yılları İl Geneli Toplu Alım Yöntemiyle Ortopedi Sarf Malzemesi Alımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 11
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.I-2818

Şikayetçi:
Makromed Tıbbi Malzemeleri Ve İlaç San. Tic. Ltd. Şti., 1595 SOK. NO : 223 d: 102 İZMİR İhaleyi yapan idare:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Hürriyet Bulvari 1 İZMİR Başvuru tarih ve sayısı:
05.06.2012 / 20693 Başvuruya Konu İhale:
2012/22650 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Yılları İl Geneli Toplu Alım Yöntemiyle Ortopedi Sarf Malzemesi Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğütarafından 17.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012-2013 Yılları İl Geneli Toplu Alım Yöntemiyle Ortopedi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak idarece şikâyet üzerine alınan 31.05.2012 tarihli düzeltici işlem kararı aleyhine başvuru sahibince 05.06.2012 tarih ve 20693 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2165 sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
sas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendikleri, idareye yapılan şikâyet başvurusu sonucunda idarece düzeltici işlem kararı verilerek, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ve 142 nci kalemlerde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldıkları, gerekçe olarak, ilgili barkod numaralı malzemelerin Ulusal Bilgi Bankası bilgilerinin ve SGK kaydının bulunmadığı hususlarının tespit edildiği iletilmiş ve teklifin idari şartnamenin 7.5.3.3 üncü maddesine uygun olmadığının gösterildiği; ancak ürünlerin UBB kaydı bulunduğu ve teklif tarihi itibariyle % 100 ödenir olduğu iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İşin adının “2012-2013 Yılları İl Geneli Toplu Alım Yöntemiyle Ortopedi Sarf Malzemesi Alımı” olduğu, kısmî teklife açık ihalenin 162 kalemden oluştuğu, başvuru sahibinin iddiasının ihalenin 135, 136, 137, 138, 139, 140,141 ve 142 nci kalemlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.
İdari şartnamenin 7.5.3.3 üncü maddesinde; “Teklif edilen ürünlerin sağlık bakanlığı ulusal bilgi bankası barkod numaraları ile tedarikçiler ve bayilerin bayi onaylarının bulunması zorunludur. Bayi tanımlayıcı numaralarının ve ürünlerin UBB çıktılarının ihale dosyasında bulunması zorunludur.
Teklif edilen ürünlerin tamamı http://uygulama.sgk.gov.tr/mubbmalzemesorgulama/faces/index.jsp adresinden sorgulandığında teklif tarihi itibari ile SGK tarafından onaylı olmalıdır ve Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek-5e ve Ek-5f listesinde ise SGK tarafından %100 oranında ödenir olmalıdır.
Teklif edilen ürünlerin GMDN kodları SGK’nın negatif listesinde olmamalıdır İstekliler tekliflerini HÜAP üzerinde bulunan KİK İhale yazılım programında hazırlayarak CD Ortamında dosyalarında bulunduracaklardır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemeleri,
Yer almaktadır.
İhalenin 14.05.2012 tarihli ihale komisyonu kararıyla 135, 136, 137, 138, 139, 140,141 ve 142 nci kalemler için başvuru sahibi Makromed Tıbbî Malzemeleri ve İlaç San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, idareye 22.05.2012 tarihinde şikâyet başvurusu yapılması üzerine, idarece 31.05.2012 tarih ve 2486 sayılı düzeltici işlem kararı verilerek 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,142 nci kısımlar için ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenen Makromed Tıbbî Malzemeleri ve İlaç San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen 138, 139 ve 142 nolu kalemlerin SGK onaylı ve % 100 ödenir olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu kısımlar için 2B Medikal Nak. Kozm. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.
İdareden istenilen SGK kayıtları ve UBB bilgilerinin incelenmesinden; başvuru sahibi tarafından teklif edilen 138 nolu kalem Depuy marka ve 960101 kodlu “Patellar Komponent”ürünü, 139 nolu kalem DePuy markalı 961699 kodlu PFC Femoral Fluted Rod Ext 7D 10 x 125 mm ürünün UBB bilgisi bulunduğu ve Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasından yapılan sorgulamada ürünlerin %100 ödenir olduğu, 142 nolu kalem 860173 kodlu “Tibial Med. Lat. ve Total Augmentasyon Wedgeler”ürünü için +H4418649171H barkod numaralı malzemenin Ulusal Bilgi Bankasında kaydının ve SGK kaydının bulunmadığı; ancak, istekli tarafından aynı ölçülere sahip farklı ürünlerin teklif edildiği, bunların SGK tarafından %100 ödenir olduğu ve UBB kaydının bulunduğu tespit edilmiştir
Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülerek şikâyete konu edilen idarenin şikâyete konu kalemlerle ilgili 31.05.2012 tarihli kararı hakkında düzeltici işlem tesisi gerekmekle birlikte; idarece, başvuru üzerine 05.06.2012 tarihinde verilen düzeltici işlem kararı ile itirazen şikâyet dilekçesine konu 31.05.2012 tarihli işlemin ortadan kalktığı anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Karar verilmesine yer olmadığına, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13