2012-2013 Yılı Toksikoloji Testleri İçin Kitlerle Birlikte Cihaz Temini İhalesi İhalesi

2012-2013 Yılı Toksikoloji Testleri İçin Kitlerle Birlikte Cihaz Temini İhalesi İhalesi

2012-2013 Yılı Toksikoloji Testleri İçin Kitlerle Birlikte Cihaz Temini İhalesi İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 60
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UM.II-2859

Şikayetçi:
Bayrak Medikal Tıbbi Cihaz Malzeme İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., GÜLBAHÇE MAHALLESİ VARDAR CADDESİ VATAN SOKAK NO:13 BURSA İhaleyi yapan idare:
Bursa Devlet Hastanesi, Osmangazı Mh Hasta Yurdu Cd 31 16339 BURSA Başvuru tarih ve sayısı:
18.05.2012 / 18588 Başvuruya Konu İhale:
2012/20629 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Yılı Toksikoloji Testleri İçin Kitlerle Birlikte Cihaz Temini İhalesi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Bursa Devlet HastanesiBaşhekimliği tarafından 26.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2012-2013 Yılı Toksikoloji Testleri İçin Kitlerle Birlikte Cihaz Temini İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Bayrak Medikal Tıbbi Cihaz Malzeme İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.04.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.05.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.05.2012tarih ve 18588sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/1954 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalenin ilk komisyon kararı ile kendi uhdelerinde bırakıldığı, ancak Aylab Laboratuar Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin “Kitlerin çalışılacağı cihaza dair istenilen teknik özellikler” başlıklı 4 üncü kısmının 1 inci maddesinde yer alan “Tam otomatik, enzim immunoassay yöntemlerden birisi ile çalışmalıdır.” şeklindeki düzenlemeyi karşılamadığından bahisle yapılan şikayet başvurusu üzerine tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak, söz konusu düzenlemede yer alan “..enzim immunoassay yöntemlerden birisi ile çalışmalıdır.” ibaresinin idarece görevlendirilen raportörler tarafından “..enzim immunoassay yöntemlerden birisine sahip olmalıdır.” şeklinde algılandığı, bu sebeple ihaleye teklif ettikleri Toshiba Acccute Model Biyokimya Analizörü Cihazı’nın teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 4 üncü kısmının 1 inci maddesini karşıladığı, öte yandan Aylab Laboratuar Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklif etmiş olduğu Prestige 24i model cihazın immunoassay testlerini çalışabildiği, ancak enzim immunoassay yöntemine sahip olmadığı, bu cihazın basit bir masa üstü biyokimya otoanalizörü olduğu, cihazın distribütör firması olan Pera Medikal şirketinin internet sayfasında cihazın enzim immunoassay yöntemi ile çalıştığına dair hiçbir bilginin yer almadığı, aynı zamanda bu cihazın üreticisi olan Tokyo Bokei firmasının internet sayfasında da cihaza ilişkin hiçbir bilginin yer almadığı, bahsi geçen nedenlerden dolayı idarenin aldığı kararın düzeltici işlem kararı ile düzeltilerek ihalenin uhdelerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Şikâyet konusu ihaleye ait teknik şartnamenin “Kitlerin çalışılacağı cihaza dair istenilen teknik özellikler” başlıklı 4 üncü maddesinde; 1. Tam otomatik, enzim immunoassay yöntemlerden birisi ile çalışmalıdır...” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesine konu ettiği iddiaların incelenmesini teminen 31.05.2012 tarihli ve 10292 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan teknik görüş istenilmiş ve anılan kuruluştan 12.06.2012 tarihli ve 3036 sayılı yazı ekinde teknik görüş gönderilmiştir. Gelen teknik görüş raporu incelenmiş ve bu raporda bir istekli hakkında herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı tespit edilmiş, 20.06.2012 tarihli ve 11434 sayılı yazı ile yeniden teknik görüş istenilmiş ve söz konusu kuruluştan 27.06.2012 tarihli ve 3371 sayılı yazı ekinde yeniden teknik görüş gönderilmiştir.

Söz konusu teknik görüş raporunda;“Kamu İhale Kurumu İnceleme Daire Başkanlığı II’nin ilgi yazısı kapsamında “Toksilkoloji testleri için kitlerle birlikte cihaz temini” ihalesine “ihalenin kendi uhdelerinde bırakılması üzerine, ihaleye teklif veren bir diğer isteklinin ihaleye ait teknik şartnamenin “Kitlerin çalışılacağı cihaza dair istenilen teknik özellikler” başlıklı 4. Kısmının 1. Maddesinde ‘Tam otomatik, enzim immunoassay yöntemlerden birisi ile çalışmalıdır’ maddesini karşılamadığı” şeklinde yapılan itirazın açıklığa kavuşturulması için, dosyada mevcut olan ve ihalede ihtilafa neden olan (1) Toshiba accute /TBA-40FR ve (2) Toyo-Boeki Prestij 24i adlı cihazlar incelenmiş ve değerlendirmeler yapılarak tablo 1’ de sonuç bildirilmiştir” hususların yer verildiği ve söz konusu tablonun aşağıdaki şekilde tanzim edildiği görülmüştür:

Teklif Edilen Cihazlar
Teknik Özellikler (1) Toshiba Accute/TBA-40FR (2) Toyo-Boeki Prestij 24i (3) Randox- Evidence
Tam otomatik Evet Evet Evet
İmmunoassay Yöntemleri Mevcut Değildir Mevcuttur. (Sayfa 62) Ig-G, Ig-A, Ig-M, C3, C4, CRP, ASO, RF, Tf, TPLA, B2-M, CH-50, ApoA-I, ApoA-II, ApoB, ApoC-II, ApoC-III, ApoE Mevcuttur.
Enzim İmmunoassay Yöntemleri Mevcut Değildir. Mevcuttur. Ig-G, Ig-A, Ig-M gibi…   Mevcuttur.
Sonuç Şartnamenin ilgili maddesine uygun değildir. Şartnamenin ilgili maddesine uygundur. Şartnamenin ilgili maddesine uygundur.

Yukarıda yer verilen teknik görüş raporunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen Toyo-Boeki Prestij 24i marka-model cihazın tam otomatik olduğu, bu cihazda immunoassay ve enzim immunoassay yöntemlerinin bulunduğu, öte yandan başvuru sahibi tarafından teklif edilen Toshiba Accute/TBA-40FR marka-model cihazın tam otomatik olduğu, ancak bu cihazda immunoassay ve enzim immunoassay yöntemlerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu teknik görüş raporu doğrultusunda Aylab Laboratuar Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklif ettiği Toyo-Boeki Prestij 24i cihazının teknik şartnamenin “Kitlerin çalışılacağı cihaza dair istenilen teknik özellikler” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “Tam otomatik, enzim immunoassay yöntemlerden birisi ile çalışmalıdır” yönündeki düzenlemeyi karşıladığı, ancak başvuru sahibi istekli olan Bayrak Medikal Tıbbi Cihaz Malzeme İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Toshiba Accute/TBA-40FR cihazının ise teknik şartnamede yer alan şikâyete konu düzenlemeyi karşılamadığı, bu itibarla idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu, sonuç olarak başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13