13.4.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanacak Yönetmelik Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

13.4.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanacak Yönetmelik Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

13.4.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanacak Yönetmelik Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

13.4.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanacak Yönetmelik Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler 13.4.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Anılan yönetmelik değişiklikleri yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. Yapılan değişikliklerle ön yeterlik şartnamesi/idari şartnamelerde ve başvuru /teklif mektubu standart formlarında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Bu itibarla,

  1. Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları 13.4.2013 tarihi itibariyle kaldırılacaktır. Söz konusu dokümanın yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.
  2. Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 12.4.2013 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir. Dokümanı yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış ihalelerin ön yeterlik/ihale ilanları 14.4.2013 tarihinden itibaren tekrar EKAP üzerinden Kurumumuza gönderilebilecektir.
  3. Bu duyuru yayımlandıktan sonra ve 14.4.2013 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.
  4. 13.4.2013 tarihinden itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.
  5. İstisna/kapsam dışı olan ihaleler yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliklerine bağlı hususlardan etkilenmeyecek ve bu ihalelere ilişkin ilanların kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmasına devam edilecektir.

Bütün idarelere önemle duyurulur.

Kaynak http://www.ihale.gov.tr/Duyuru/111/13-4-2013_tarihli_resmi_gazete%E2%80%99de_yayimlanacak_yonetmelik_degisikliklerinden_dolayi_ekap_uzerinde_yurutulecek_islemlerde_dikkat_edilecek_hususlar.html

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13