Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi

Yabancıların Türkiye'de Evlenmesi

Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi

Yabancıların Türkiye'de Evlenmesi

Tasdik işlemine tabi tutulacak belgeler * Belge yurt dışından alınmış ve müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliği bulunuyorsa, o ülkenin dış temsilciliğin tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden ve Valilikçe onaylandıktan sonra,

 * Belge, müracaat edilen ildeki yabancı ülkenin dış temsilciliğince verilmiş ise, noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Valilikçe onaylandıktan sonra,

* Müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliğinin bulunmaması halinde; belgenin o ülkenin Türkiye'deki bir temsilciliğinin tasdiki ile, noter onaylı Türkçe çevirisi yapılıp temsilciliğin bulunduğu Valilikçe onaylandıktan sonra, şayet belge o ülkenin Ankara’daki temsilciliğince verilmiş ise noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra, kabul edilerek işleme alınır.

 Diğer yabancı makamlarca verilen belgeler

* Belge, dış temsilciliğimizin bulunmadığı veya Türkiye’de dış temsilciliği olmayan ülke makamlarınca verilmiş ise akredite (ilgili ülke adına işlem yapmakla yetkili) olduğu ülke temsilciliğince tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden sonra, Dışişleri Bakanlığınca onaylanması; akredite olduğu ülke temsilciliğinin bulunmaması halinde ise Bakanlıkça verilecek talimata göre işlem tesis edilir.

Fahri konsolosluklarca tanzim edilen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez. Evlendirme memurluğunca belgelerin doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, Bakanlık aracılığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili devletin temsilciğine gönderilmek suretiyle doğruluğu tevsik ettirilebilir.

Evlenme Ehliyet Belgeleri (Vatansızlık Durumunda)

Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgeleri ise,  kayıtların tutulduğu makamlarca kişinin tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve tasdiklenmiş olması gerekir. Yabancı uyrukların ilk önce bulundukları şehirdeki konsolosluklardan bekarlık belgelerini almaları, bunu valilikteki Vilayet Hukuk İşleri Bürosu'ndan onaylatıp 3 adet fotokopi çektirmeleri gerekiyor.

 Pasaportlarını yeminli tercüme bürosunda tercüme ettirip noterden onaylatılması ve bütün bu evraklarla başvuracaklar. Bunun dışında başvuru sırasında pasaportun aslının ve 2 adet fotokopisinin de bulunması koşulu var. Çiftler, sağlık kontrollerinden geçmesi gerekiyor. Resmi işlemler evlendikten sonra da tamamlanmış sayılmıyor.. Bir kısmını siz, bir kısmını da nikah dairesi gerçekleştiriyor. Nikah dairesi, bağlı olduğunuz nüfus dairelerine yeni medeni durumunuzu bildiriyor. Size de, evlilik cüzdanınızı yanınıza alarak nüfus cüzdanlarınızı yeniletmek kalıyor.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13