Vekille Temsil Edilip Berat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gereği

Vekille Temsil Edilip Berat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gereği

Vekille Temsil Edilip Berat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gereği

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2007/9222

K. 2007/8495

T. 3.12.2007

• ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK ( Vekille Temsil Edilip Berat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gereği )

• ÖRGÜT ÜYESİ OLMA VE FUHUŞ SUÇLARI ( Vekille Temsil Edilip Berat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gereği )

• VEKALET ÜCRETİ ( 6136 SK'ya Aykırılık/Örgüt Üyesi Olma ve Fuhuş Suçları - Vekille Temsil Edilip Berat Eden Sanık Yararına Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gereği )

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 13

ÖZET : 6136 SK'ya aykırılık, örgüt üyesi olma ve fuhuş suçlarından yapılan yargılama sonunda sanıkların bir kısmının cezalandırılmasına ve bir kısmının ise beraatına karar verilmiştir. Berat eden ve kendilerini vekille temsil ettiren sanıklar yararına karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/son maddesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken bu hususun göz önünde bulundurulmaması hatalıdır.

DAVA : 6136 Sayılı Kanuna aykırılık, örgüt üyesi olma ve fuhuş suçlarından sanık Şeref, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve fuhuş suçlarından sanıklar Hacı, Şahin ile örgüt üyesi olma ve fuhuş suçlarından sanıklar Ayşe, Muzaffer, Ufuk, Serkan, Doğan, Tuğrul, Necati ve Şenol'un yapılan yargılamaları sonunda; sanıklar Hasan, Şahin, Ayşe, Muzaffer, Ufuk, Serkan, Şeref ve Doğan'ın hükümlülüklerine ve zoralıma; sanıklar Necati ile Şenol'un beratlarına dair ( ANKARA ) 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 28.03.2007 gün ve 58 Esas, 80 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay' ca duruşmalı olarak incelenmesi sanıklar müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile 27.09.2007 günü daireye gönderilmekle incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı TCK' nun 52/4. madde ve fıkrasında cezaya ilişkin bir indirim hükmü içermeyip, hükmolunan adli para cezasının taksitlendirilmesinin düzenlendiğinden, sanıklar müdafilerinin "kanuni ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına ilişkin talepleri taksitlendirmeyi kapsamadığından, tebliğnamedeki ( 3 ) nolu bozma düşüncesine katılınmamış, örgüt mensubu olan sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nun 58/9. madde ve fıkrası uyarınca, mükerirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına hükmedilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Hükmolunan cezanın miktarına göre sanık Hacı müdafiinin duruşma isteğinin CMUK'nun 318. maddesi uyarınca oybirliği ile ( REDDİNE ),

Dosya üzerinde yapılan incelemede;

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanıklar Hacı ve Şahin liderliğinde kurulan örgüt çatısı altında, sanıklar Ayşe, Muzaffer, Ufuk, Serkan, Şeref, Doğan'ın biraraya gelerek, tam bir işbirliği, eylemli paylaşım anlayışı ve disiplinli biçimde hareket ederek, hayat kadını olarak geçimini temin eden mağdureleri baskı ve tehditle kendilerine tabi olarak çalışmaya zorladıkları, kendilerinden ayrılmak isteyen veya haklarında resmi mercilere şikayete bulunan mağdureleri, yine baskı ve tehdit kullanmak suretiyle yıldırıp ayrılmalarından ve şikayetlerinden vazgeçirdikleri, mağdureleri müşterilere örgüt üyeleri aracılığı ile götürüp getirdikleri, işe çıkan mağdurelerin çıktıkları iş hakkında örgüt üyelerine bilgi verdiği, kimin ne kadar işe çıktığı ile ilgili kayıt bulunduğu; yine bu alanda kendilerine rakip olarak gördükleri kişileri ve evlerini kurşunlayarak onları da yıldırmaya, korkutmaya ve sindirmeye çalıştıkları, örgüte yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanan örgüt üyeleri ve evlerinde, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, değişik miktarlarda mermi ele geçtiği gibi, bir kısım örgüt üyelerinin öncesinde ruhsatsız tabanca yakalattıkları ve haklarında 6136 Sayılı Yasaya aykırılıktan işlem de yapıldığı ve bu şekli ile örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı, araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olduğu anlaşılmakla:

1- Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanıklar Hacı ve Şahin hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile fuhuş, sanıklar Ayşe, Muzaffer, Ufuk, Serkan, Şeref ve Doğan hakkında örgüt üyesi olma ve fuhuş ile sanık Şeref hakkında 6135 Sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükme ilişkin sanıklar ve müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, adı geçen sanıklar hakkındaki hükmün istem gibi oybirliği ile ( ONANMASINA ),

2- Sanıklar Necati ve Şenol hakkında verilen berat kararına ilişkin sanıklar müdafiinin temyizine gelince;

Beraat eden ve kendilerini vekille temsil ettiren sanıklar yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin B/son madde ve fıkrası uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Necati ve Şenol müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi ( BOZULMASINA ), 03.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13