Vekaletnamede Azhu Kabza Yetkisinin Olmaması – HMK 74 Gereği İptal Kararı

Vekaletnamede Azhu Kabza Yetkisinin Olmaması – HMK 74 Gereği İptal Kararı

Vekaletnamede Azhu Kabza Yetkisinin Olmaması - HMK 74 Gereği İptal Kararı

T.C.

İZMİR 9. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA ESAS NO : 2012/283 Esas

KARAR NO : 2012/314 TAKİP NO : 2005/….19.İcra Müdürlüğü

ŞİKAYETÇİ : …. ÖZEL İDARESİ VEKİLİ :Av…….. Bornova/ İZMİR KARŞI TARAFLAR 1- ……………….. – Dumlupınar Mah….. Sokak No:…… Buca/ İZMİR 2- …….. TAAH SAN TİC LTD ŞTİ -Mimar Sinan Cad No:…..D:…. Alsancak İZMİR TALEP : Memur Muamelesini Şikayet TALEP TARİHİ : 09.04.2012 KARAR TARİHİ : 11.04.2012 KARAR YAZMA TRH : 17.04.2012

Şikayetçi vekili tarafından verilen dilekçe üzerine dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Şikayetçi vekili, borçlu ……………. hakkında yapılan takipte maaşı üzerine haciz konulup, kesintilerin icra dosyasına gönderildiğini, tahsili için başvurduklarında icra müdürlüğünce ahz-u kabze yetkisi bulunmadığı gerekçesi ile reddedildiğinin, 6100 sayılı HMK 74. maddede vekaletnamede özel yetki verilmesi gereken hallerin sayıldığını, dolası ile bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen vekaletnamelerde ahz-u kabze yetkisinin özel olarak verilmediğini, dolayısı ile 14.12.2011 tarihli vekaletnamede ayrıca belirtilmediğini ileri sürerek icra müdürlüğün 05.04.2012 tarihli kararının iptalini talep etmiştir.

İcra dosyasının incelemesinde, şikayetçi tarafından ilama dayanılarak 09.08.2005 tarihinde takibe girişildiği, borçlulardan ……….’ün maaşı üzerine haciz konulduğu, kesintilerin dosyaya bildirildiği, avukat Hamdi Çiyiltepe vd.’ye ait İzmir 5. Noterliğinin 14.12.2011 tarih 15911 yevmiye numaralı vekaletnamenin dosyaya sunulduğu, alacaklı vekilince 05.04.2012 tarihinde dosyadaki tahsilatın kendisine ödenmesinin istendiği, müdürlükçe aynı gün “anılan vekaletnamede açıkça para çekme (ahz-u kabze) yetkisi verilmemiş olduğundan para ödenmesi talebinin reddine karar verildiği” görülmüştür.

1086 sayılı HUMK’nin 63. maddesinde “mahkumunbihi kabz” için vekaletnamede özel yetki aranmış iken, 6100 sayılı HMK vekalette özel yetki verilmesi gerektiren hallerin düzenlendiği, 74. maddede ahz-u kabze yetkisi özel yetki olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle 6100 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen vekaletname ile icra dosyasından tahsilat yapılması talebinin kabulü gerekirken, reddidoğru bulunmayarak şikayet kabul edilmiştir.

HÜKÜM: 1- Şikayetçinin talebinin KABULÜNE, 2- İcra Müdürlüğünün 05.04.2012 tarihli red kararının İPTALİNE, 3- Şikayet kabul edildiğinden istek halinde harcın iadesine, 4-Avansın kullanılmayan kısmının davacıya iadesine, Dair, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın şikayetçiye tebliğinden itibaren 10 gün içinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmaküzere karar verildi. 11/04/2012

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13