Sürücünün Alkollü Olması Tek Başına Hasarın Teminat Dışı Kalmasını Gerektirmez

Teknik Şartnamede Belli Marka ve Model Ürün Ya da İstekliye İşaret Edilmesi

Sürücünün Alkollü Olması Tek Başına Hasarın Teminat Dışı Kalmasını Gerektirmez

Sürücünün Alkollü Olması Tek Başına Hasarın Teminat Dışı Kalmasını Gerektirmez

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/11405

K. 2014/10468

T. 3.7.2014

• SALT 0.50 PROMİLİN ÜZERİNDE ALKOL ALINMASI SEBEBİYLE ARAÇ KULLANMANIN YASAKLANAMAMASI ( 2198 S.K.'ya Göre Alkollü İçki Alması Sebebiyle Güvenli Sürüş Yeteneklerini Kaybetmiş Kişilerin Karayolunda Araç Sürmelerinin Yasak Olduğu - Yasa Hükmü Dikkate Alınmadan Salt 0.50 Promilin Üstünde Alınan Alkol Miktarına Göre Yasak Getirilmesinin Yasal Dayanağı Bulunmadığı/ Geçersiz Yönetmelik Hükümlerinin Genel Şart Olarak Kabul Edilemeyeceği )

• GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEKLERİNİN KAYBEDİLMESİ ( 2198 S.K.'ya Göre Alkollü İçki Alması Sebebiyle Güvenli Sürüş Yeteneklerini Kaybetmiş Kişilerin Karayolunda Araç Sürmelerinin Yasak Olduğu - Yasa Hükmü Dikkate Alınmadan Salt 0.50 Promilin Üstünde Alınan Alkol Miktarına Göre Yasak Getirilmesinin Yasal Dayanağı Bulunmadığından Geçersiz Olduğu/Geçersiz Yönetmelik Hükümlerinin Genel Şart Sayılamayacağı )

• TRAFİK SİGORTA POLİÇESİNDEN KAYNAKLANAN RÜCUEN TAZMİNAT ( Sürücünün Alkollü Olmasının Tek Başına Hasarın Teminat Dışı Kalmasını Gerektirmeyeceği/Kazanın Meydana Geliş Şekli İtibariyle Alkolün Etkisi Altında Kaza Yapmış Olması Gerektiği Bu Hususun Tespiti İçin İçinde Nörolog Doktorun da Bulunduğu Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )

• HASARIN TEMİNAT DIŞINDA KALMASI ( Trafik Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat - Sürücünün Alkollü Olmasının Tek Başına Hasarın Teminat Dışı Kalmasını Gerektirmeyeceği/Kazanın Meydana Geliş Şekli İtibariyle Alkolün Etkisi Altında Kaza Yapmış Olması Gerektiği )

• ALKOLLÜ ARAÇ KULLANILMASI ( Trafik Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat - Sürücünün Alkollü Olmasının Tek Başına Hasarın Teminat Dışı Kalmasını Gerektirmeyeceği/Meydana Geliş Şekli İtibariyle Alkolün Etkisi Altında Kaza Yapılmış Olması Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ KURULU ( Trafik Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat - Hasarın Teminat Dışı Kalması İçin Kazanın Meydana Geliş Şekli İtibariyle Alkolün Etkisi Altında Kaza Yapılmış Olması Gerektiği/Bu Hususun Tespiti İçin İçinde Nörolog Doktorun da Bulunduğu Bilirkişi Kurulundan Rapor Alınacağı )

2918/m. 48

6762/m. 1281

Karayolları Trafik Yönetmeliği/m. 97

ÖZET : Dava, trafik sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekili, müvekkiline trafik sigortalı aracın dava dışı sürücünün alkollü olarak aracı sevki sırasında meydana gelen kazada kazaya karışan aracın hasara uğradığını ve bu aracın kasko sigortacısına ödeme yapıldığını belirterek ödenen miktarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile tahsilini talep etmiştir. Hasarın teminat dışı kalabilmesi için kazanın meydana geliş şekli itibariyle sürücünün salt ( münhasıran ) alkolün etkisi altında kaza yapmış olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla sürücünün alkollü olması tek başına hasarın teminat dışı kalmasını gerektirmez.

2918 sayılı KTK.nun 48. maddesinde; alkollü içki alması nedeniyle güvenli sürüş yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu ifade edilmiştir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler ile İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı" başlıklı 97. maddesinde, yasa hükmü tekrarlandıktan ve müteakip, uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin oranlarının ne şekilde saptanacağı belirlendikten, sonra, yasada yer alan hükmü dikkate almadan salt 0.50 promilin üstünde alınan alkol miktarına göre araç kullanma yasağı getirilmesinin yasal dayanağı bulunmadığından geçersiz bulunmaktadır. Geçersiz yönetmelik hükümlerinin yasaya aykırı bir şekilde genel şart olarak kabulü de mümkün değildir.

Mahkemece yapılacak iş, sürücünün alkol aldığı kabul edilerek, kazanın münhasıran alkolün etkisi altında olup olmadığı üzerinde durulmalı, içinde nörolog doktorun da bulunduğu uzman bilirkişi kurulundan rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13