Şirket Sahibinin Taksirle Öldürmeden Sorumlu Olmayacağı – Şantiye Şefi Sorumluluğu

Şirket Sahibinin Taksirle Öldürmeden Sorumlu Olmayacağı - Şantiye Şefi Sorumluluğu

Şirket Sahibinin Taksirle Öldürmeden Sorumlu Olmayacağı – Şantiye Şefi Sorumluluğu

Şirket Sahibinin Taksirle Öldürmeden Sorumlu Olmayacağı - Şantiye Şefi Sorumluluğu

T.C.

YARGITAY

12  CEZA DAİRESİ

E 2012/27685

K:  2013/15647

T: 10.6.2013

  • İNŞAATTA ÇALIŞAN KALIP USTASININ DÖRDÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMESİ ( Şantiye Şefinin İşinde Ehil Olduğu/Ölene Koruyucu Malzemelerin Verildiği - Malzemelerin Kullanılmasının Sağlanmasının Şantiye Şefinin Sorumluluğunda Bulunduğu/ Şirketin Sahibi ve Müdürü Olan Sanığın Kusuru Bulunmadığından Hakkında Taksirle Öldürme Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )
  • TAKSİRLE ÖLDÜRME ( İnşaatta Çalışan İşçinin Düşerek Hayatını Kaybettiği/Ölene Koruyucu Malzemelerin Verildiği - Malzemelerin Kullanılmasını Sağlanmasının Şantiye Şefinin Sorumluluğunda Bulunduğu/Şirketin Sahibi ve Müdürü Olan Sanığın Kusuru Bulunmadığından Hakkında Taksirle Öldürme Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmemesi Gerektiği )
  • ŞANTİYE ŞEFİNİN SORUMLULUĞU ( İnşaatta Çalışan İşçinin Düşerek Hayatını Kaybettiği/Ölene Koruyucu Malzemelerin Verildiği - Malzemelerin Kullanılmasını Sağlanmasının Denetlenmesinin ve İşçilerin Bilgilendirilmesinin Şantiye Şefinin Sorumluluğunda Bulunduğu )
  • ŞİRKETİN SAHİBİ VE MÜDÜRÜNÜN KUSURU ( İnşaatta Çalışan İşçinin Düşerek Hayatını Kaybettiği/Ölene Koruyucu Malzemelerin Verildiği - Malzemelerin Kullanılmasını Sağlanmasının Şantiye Şefinin Sorumluluğunda Bulunduğu/ Şirketin Sahibi ve Müdürü Olan Sanığın Kusuru Bulunmadığından Hakkında Taksirle Öldürme Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

5237/m. 85

ÖZET : Taksirle öldürme suçunda hakkında mahkumiyet kararı verilen sanığın sahibi ve müdürü olduğu şirkete ait inşaatta kalıp ustası olarak çalışan işçi inşaatın 4. katında kolona dayadığı 5 basamaklı merdiven üzerinde çalışırken dengesini kaybederek 14 metre yükseklikten yere düşerek ölmüştür. Sanığın, şantiye şefi olarak mesleği mimarlık olan diğer sanığı atadığı, şantiye şefinin işinde ehil olduğu, ölene koruyucu malzemelerin verildiğine dair tutanağın bulunduğu dikkate alındığında; koruyucu malzemelerin kullanılmasının sağlanmasının, denetlenmesinin ve bu hususta işçilerin bilgilendirilmesinin şantiye şefinin sorumluluğunda olduğu, bu olay karşısında sanığa yüklenebilecek kusur bulunmadığı gözetilmeksizin mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık A. hakkındaki hükme ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık A. müdafiilerinin bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA ,

2- Sanık A. hakkındaki hükme ilişkin temyiz itirazlarının incelemesine gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık A. müdafinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın sahibi ve müdürü olduğu E... Limited Şirketine ait inşaatta kalıp ustası olarak çalışan ölenin inşaatın 4. katında kolona dayadığı 5 basamaklı merdiven üzerinde çalışırken dengesini kaybederek 14 metre yükseklikten yere düşerek öldüğü olayda; sanığın, mesleği mimarlık olan A.'yı şantiye şefi olarak atadığı, atanan şantiye şefinin işinde ehil olduğu, ölene koruyucu malzemelerin verildiğine dair tutanağın bulunduğu dikkate alındığında; koruyucu malzemelerin kullanılmasının sağlanmasının, denetlenmesinin ve bu hususta işçilerin bilgilendirilmesinin şantiye şefinin sorumluluğunda olduğu, bu olay karşısında sanığa yüklenebilecek kusur bulunmadığı gözetilmeksizin yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 10.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13