Resmi Alım Satıma Fesat Karıştırma

Resmi Alım Satıma Fesat Karıştırma

Resmi Alım Satıma Fesat Karıştırma

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2006/12126

K. 2006/9991

T. 7.12.2006

• İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Hükümlünün Suçunun 5237 S. TCK’nun Karşılığının Farklı ve Yeni Düzenlemeler Getiren 235. Maddesi Olduğu Gözetilerek Buna Göre Hukuki Durumunun Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )

• RESMİ ALIM SATIMA FESAT KARIŞTIRMA ( 5237 S. TCK’nun Karşılığının Farklı ve Yeni Düzenlemeler Getiren 235. Maddesi Olduğu Gözetilerek Buna Göre Hukuki Durumunun Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Alım Satıma Fesat Karıştırma - Hükümlünün Suçunun 5237 S. TCK’nun Karşılığının Farklı ve Yeni Düzenlemeler Getiren 235. Maddesi Olduğu Gözetilerek Buna Göre Hukuki Durumunun Takdir ve Değerlendirilmesi Gerektiği )

ÖZET : Hakkındaki resmi alım satıma fesat karıştırma suçundan 765 sayılı TCK.nun 205. maddesiyle verilen cezası Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen hükümlünün suçunun 5237 Sayılı TCK.nundaki karşılığının farklı ve yeni düzenlemeler getiren 235. maddesi olduğu gözetilerek buna göre hukuki durumunun takdir ve değerlendirilmesi yerine 5237 sayılı TCK.nun 250/2. maddesiyle esas alınmak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.

DAVA : İhaleye fesat karıştırma suçundan hükümlü İbrahim Atilla Canöz hakkında 5237 sayılı TCK.nun uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili olarak Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.4.2006 gün ve 1999/396 Esas, 2001/259 sayılı ek kararın süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili ve hükümlü müdafileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Katılan vekilinin 18.7.2006 günlü dilekçesi ile temyiz isteminden vazgeçtiği anlaşılmakla incelemenin hükümlü müdafiilerinin temyizi ile sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;

Hakkındaki resmi alım satıma fesat karıştırma suçundan 765 sayılı TCK.nun 205. maddesiyle verilen cezası Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen hükümlünün suçunun 5237 Sayılı TCK.nundaki karşılığının farklı ve yeni düzenlemeler getiren 235. maddesi olduğu gözetilerek buna göre hukuki durumunun takdir ve değerlendirilmesi yerine 5237 sayılı TCK.nun 250/2. maddesiyle esas alınmak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

İlk hükümde alt sınırdan ceza tayin edildiği halde son verilen karar da alt sınırdan uzaklaşılması;

Hükümlü hakkında 5237 sayılı TCK.nun 53/5 ve 55. maddelerinin uygulanmasına karar verilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, hükümlü müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 07.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13