Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemiş Olması Karşısında Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı

Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemiş Olması Karşısında Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı

Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemiş Olması Karşısında Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/13142

K. 2005/1263

T. 17.2.2005

• TAAHHÜDÜ İHLAL ( Ödenecek Toplam Borç Miktarının Bütün Ferileriyle Birlikte Hesaplanıp Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemiş Olması Karşısında Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı )

• TOPLAM BORÇ MİKTARININ BÜTÜN FERİLERİYLE BİRLİKTE HESAPLANMASI ( Rakamsal Olarak Açıkça Gösterilmemiş Olması Karşısında Taahhüdün Hukuken Geçerli Olmadığı - Taahhüdü İhlal )

ÖZET : Ödeme taahhüdünde, ödenecek toplam borç miktarının bütün ferileriyle birlikte hesaplanıp rakamsal olarak açıkça gösterilmemiş olması karşısında Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.2.2001 gün ve 2001/8-19, 2001/26 sayılı kararına göre, taahhüdün hukuken geçerli olmadığı ve böylece atılı suçun oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır. DAVA : Taahhüdü ihlalden sanık Tacettin Özkan‘ın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 340 maddesi uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair GEMLİK İcra Ceza Mahkemesinden verilen 27.2.2004 gün ve 54 esas 152 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi yerel C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 1.12.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü: KARAR : 1-Ödeme taahhüdünde, ödenecek toplam borç miktarının bütün ferileriyle birlikte hesaplanıp rakamsal olarak açıkça gösterilmemiş olması karşısında Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.2.2001 gün ve 2001/8-19, 2001/26 sayılı kararına göre, taahhüdün hukuken geçerli olmadığı ve böylece atılı suçun oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, 2-Kabule göre de; 4949 Sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılan İİK.nun 354/2.fıkrasının hükümde yer alması, SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş yerel C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA 17.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13