Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

29 Aralık 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27447
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından: Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 4 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği2 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu3 hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2009 yılı için 31,10 TL olarak belirlenmişti. 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2009 yılı için % 2,2 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2010 tarihinden itibaren 31,78-TL olarak uygulanacaktır. Tebliğ olunur. ——–­——- 1 23/07/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 2 23/12/2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 3 10/01/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13