Mahkumiyete Karar Verilmiş İse Katılan Lehine Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletilmesi Gerektiği

Mahkumiyete Karar Verilmiş İse Katılan Lehine Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletilmesi Gerektiği

Mahkumiyete Karar Verilmiş İse Katılan Lehine Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletilmesi Gerektiği

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2010/27138

K. 2011/35040

T. 29.9.2011

• AVUKATLIK ÜCRETİ ( Mahkumiyete Karar Verildiği - Katılan Vekili Duruşmalara Katılmamış Olsa Dahi Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletileceği )

• VEKİLİN DURUŞMALARA KATILMAMASI ( Mahkumiyete Karar Verilmiş İse Katılan Lehine Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletilmesi Gerektiği )

• MAHKUMİYET ( Vekili Bulunan Katılan Lehine Vekil Duruşmalara Katılmamış Olsa Dahi Avukatlık Ücretinin Sanığa Yükletileceği )

• VEKİLİ BULUNAN KATILAN LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ ( Mahkumiyete Karar Verildiği - Vekil Duruşmalara Katılmasa Dahi Sanığa Avukatlık Ücretinin Yükletilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )

• KAMU DAVASINA KATILMA ( Sanık Hakkında Mahkumiyete Karar Verilmesi - Katılan Lehine Vekili Duruşmalara Katılmamış Olsa Dahi Avukatlık Asgari Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )

1136/m. 164

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi/m. 13/1

ÖZET : Kamu davasına katılma üzerine sanık hakkında mahkumiyete karar verilmiş ise, vekili bulunan katılan lehine, vekil duruşmalara katılmamış olsa dahi, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Gerekçeli karar başlığında katılan ibaresi yerine müşteki yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edilmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/1. maddesi uyarınca, kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine, vekil duruşmalara katılmamış olsa dahi, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletileceğinden mahkemenin uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiş ve tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ( ONANMASINA ), 29.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13