Mahkemece Tanık Sayısının Fazla Olduğu Gerekçesi İle 13’ünden 5’inin Dinlenmesi Yönünde Ara Kararı Oluşturulamayacağı

Mahkemece Tanık Sayısının Fazla Olduğu Gerekçesi İle 13'ünden 5'inin Dinlenmesi Yönünde Ara Kararı Oluşturulamayacağı

Mahkemece Tanık Sayısının Fazla Olduğu Gerekçesi İle 13’ünden 5’inin Dinlenmesi Yönünde Ara Kararı Oluşturulamayacağı

Mahkemece Tanık Sayısının Fazla Olduğu Gerekçesi İle 13'ünden 5'inin Dinlenmesi Yönünde Ara Kararı Oluşturulamayacağı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7424

K. 2012/27144

T. 14.11.2012

• HAKİMİN TANIK ADEDİNİ BELİRLEMESİ ( Fazla Olduğu Gerekçesi İle 13'ünden 5'inin Dinlenmesi Yönünde Ara Kararı Oluşturmasının Doğru Olmadığı - Gösterilen Tanıkların Hangi Vakıalar İçin Dinletilmek İstenildiği Hususunda Açıklama İstenilmediği/Vazgeçme de Bulunmadığı )

• TANIK DELİLİNE DAYANMA ( Mahkemece Tanık Sayısının Fazla Olduğu Gerekçesi İle 13'ünden 5'inin Dinlenmesi Yönünde Ara Kararı Oluşturulamayacağı - Hakkın Suistimali Niteliğinde Olmadıkça Adedi Hakimin Belirleyemeyeceği )

• TANIK ADEDİ ( Hakkın Suistimali Niteliğinde Olmadıkça Hakimin Belirleyemeyeceği - Boşanma Davasında Davalı Kocanın Tanık Deliline Dayanıp 13 İsim Bildirmesi/Mahkemece Sayının Fazla Olduğu Gerekçesi İle 5'inin Dinlenmesi Yönünde Ara Kararı Oluşturulamayacağı )

• DELİL LİSTESİ ( Tanık Deliline Dayanma - Hakkın Suistimali Niteliğinde Olmadıkça Adedi Hakimin Belirleyemeyeceği/Gösterilen Tanıkların Hangi Vakıalar İçin Dinletilmek İstenildiği Hususunda Davalıdan Bir Açıklama da İstenilmediği/Boşanma )

• BOŞANMA ( Mahkemece Tanık Sayısının Fazla Olduğu Gerekçesi İle 13'ünden 5'inin Dinlenmesi Yönünde Ara Kararı Oluşturulamayacağı - Hakkın Suistimali Niteliğinde Olmadıkça Adedi Hakimin Belirleyemeyeceği )

6100/m. 240, 241

4721/m. 167

ÖZET : Davalı koca delil listesinde tanık deliline dayanmış, on üç tanık ismi bildirmiştir. Mahkemece tanık sayısının fazla olduğu gerekçesi ile beşinin dinlenmesi yönünde ara kararı oluşturulmuştur. Hakkın suistimali niteliğinde olmadıkça tanık adedini hakim belirleyemez. Gösterilen tanıkların hangi vakıalar için dinletilmek istenildiği hususunda mahkemece davalıdan bir açıklama istenilmediğine ve davalı tarafından da dinlenilmeyen tanıklar konusunda açık bir vazgeçmesi bulunmadığına göre dinlenmeyen tanıklarının usulüne uygun çağrılıp dinlenilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı koca delil listesinde tanık deliline dayanmış, on üç tanık ismi bildirmiştir. Mahkemece 04.07.2011 tarihli oturumda tanık sayısının fazla olduğu gerekçesi ile beşinin dinlenmesi yönünde ara kararı oluşturulmuştur. Hakkın suistimali niteliğinde olmadıkça tanık adedini hakim belirleyemez. Gösterilen tanıkların hangi vakıalar için dinletilmek istenildiği hususunda mahkemece davalıdan bir açıklama istenilmediğine ve davalı tarafından da dinlenilmeyen tanıklar konusunda açık bir vazgeçmesi bulunmadığına göre davalı kocanın dinlenmeyen tanıklarının usulüne uygun çağrılıp dinlenilmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13