Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/2468

K. 2010/8347

T. 10.5.2010

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın Otopark Olduğu Üzerinde Meyve Ağacı Bulunmadığı Halde Karışık Meyve Bahçesi Olarak Bedel Belirlenmesinin İsabetsiz Olduğu )

• SULU ARAZİLER ( Ekilebilen Ürünlerin Net Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesi İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Sulu Arazilerde Ekilebilen Ürünlerin Net Geliri Esas Alınarak Değer Biçilmesi İçin Bilirkişi Kurulundan Ek Rapor Alınması Gerektiği )

• AĞAÇLARIN NİTELİĞİ ( Taşınmazın El Atılan ve Fen Bilirkişi Raporunda Gösterilen Bölümlerde Bulunan Ağaçların Sayı Yaş ve Cinsleri İtibari İle Bu Kısımlar Kapama Karışık Meyve Bahçesi Niteliğinde Olduğundan Dekara Net Gelirine Göre M2 Bedelinin Belirlenmesi Gerektiği )

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

1-Dava konusu taşınmazın el atılan ve fen bilirkişi raporunda işaretlediği bölümün öncesinde otopark olduğu, üzerinde meyve ağacı bulunmadığı halde, karışık meyve bahçesi olarak bedel belirlenmesi, sulu arazilerde ekilebilen ürünlerin net geliri esas alınarak değer biçilmesi için bilirkişi kurulundan ek rapor alınmaması isabetsizdir.

2-Dava konusu taşınmazın el atılan ve fen bilirkişi raporunda gösterilen bölümlerde bulunan ağaçların sayı, yaş ve cinsleri itibari ile bu kısımlar kapama karışık meyve bahçesi niteliğinde olduğundan, dekara net gelirine göre m2 bedelinin belirlenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne/dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden yerilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Alınan bilirkişi raporları hüküm kurmaya yeterli değildir. Şöyle ki;

1-Dava konusu taşınmazın el atılan ve fen bilirkişi raporunda "B" harfi ile işaretlediği bölümün öncesinde otopark olduğu, üzerinde meyve ağacı bulunmadığı halde, karışık meyve bahçesi olarak bedel belirlenmesi, sulu arazilerde ekilebilen ürünlerin net geliri esas alınarak değer biçilmesi için bilirkişi kurulundan ek rapor alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2-Dava konusu taşınmazın el atılan ve fen bilirkişi raporunda "A" ve "C" harfleri ile gösterilen bölümlerde bulunan ağaçların sayı, yaş ve cinsleri itibari ile bu kısımlar kapama karışık meyve bahçesi niteliğinde olduğundan, dekara net gelirine göre m2 bedelinin belirlenmesi gerekirken, ağaç başına elde edilen gelire göre hesaplama yapılması ve ayrıca "C" harfi ile işaretli bölüm için tekrar ağaç bedeli eklenmek suretiyle fazla bede tespit edilmesi,

3-Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ve el atılmayan yapılarda değer düşüklüğü olmayacağı düşünülmeden, % 15 lik değer azalışı eklenerek fazlaya hükmedilmesi,

4-Bedeline hükmedilen ve fen bilirkişisinin "C" harfi ile işaretlediği 955,46 m2 lik bölümün tapusunun iptali ile hazine adına tescili yerme, terkinine karar verilmesi,

5-Değerlendirmede esas alınan ağaçların dekar başına ortalama verim miktarı ile 2006 yılı ortalama toptan kg. satış fiyatı ve bu yıla ilişkin üretim masraflarının resmi kuruluşlardan getirtilip, bilirkişi raporları denetlenmeden hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 10.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13