Kamulaştırma Bedeli İadesi

Kamulaştırma Bedeli İadesi

Kamulaştırma Bedeli İadesi

Kamulaştırma Bedeli İadesi

TC

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E.2012/4874

K.2012/10276

T.21.5.2012

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İADESİ ( Bedelin Ödendiği ve Kamulaştırma Kararının Halen Geçerliliğini Koruduğu - 6831 S.K. Md. 2/B Gereğince Maliye Hazinesi Adına Tapu Oluşmasının Kamulaştırma Bedelinin İadesini Gerektirmeyeceği )

• 2/B GEREĞİNCE MALİYE HAZİNE ADINA TAPU OLUŞTURULMASI ( Kamulaştırma Bedelinin İadesini Gerektirmediği - Kamulaştırma Bedelinin Ödendiği ve Kamulaştırma Kararının Halen Geçerliliğini Koruduğu )

• KAMULAŞTIRMA KARARININ HALEN GEÇERLİLİĞİNİ KORUMASI ( Kamulaştırma Bedelinin Ödendiği ve Davalı Tarafından Ferağ Verilerek Tapunun İSKİ Adına Oluştuğu - 6831 S.K. Md. 2/B Gereğince Maliye Hazinesi Adına Tapu Oluşmasının Kamulaştırma Bedelinin İadesini Gerektirmeyeceği )

2942/m.8

6831/m.2/B

ÖZET : Taşınmazın kamulaştırıldığı, bedelin ödendiği, davalı tarafından da ferağ verilerek tapunun İSKİ adına oluştuğu ve kamulaştırma kararının halen geçerliliğini koruduğu anlaşılmaktadır. 6831 Sayılı Yasa'nın 2/B maddesi gereğince Maliye Hazinesi adına tapu oluşması, kamulaştırma bedelinin iadesini gerektirmez. Davanın reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin iadesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava konusu taşınmazın İkitelli-Sefaköy isale hattı kapsamında kaldığından 07.07.2000 tarihinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, bedelin ödendiği, davalı tarafından da ferağ verilerek tapunun İSKİ adına oluştuğu ve kamulaştırma kararının halen geçerliliğini koruduğu anlaşılmaktadır.

6831 Sayılı Yasa'nın 2/B maddesi gereğince Maliye Hazinesi adına tapu oluşması, kamulaştırma bedelinin iadesini gerektirmez. Bu nedenle davanın reddi yerine yazılı düşüncelerle kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalının temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 21.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13