Arazi Niteliği Taşıyan Taşınmazların Kamulaştırma Bedeli Tespiti

Avukatın Vekalet Sunmadığı Ceza Dosyasında Karar Kime Tebliğ Edilmelidir ?

Arazi Niteliği Taşıyan Taşınmazların Kamulaştırma Bedeli Tespiti

Arazi Niteliği Taşıyan Taşınmazların Kamulaştırma Bedeli Tespiti

•KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Bir Taşınmazın Arsa Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Belediye İmar Planı İçinde Olması Olmadığı Takdirde Belediye veya Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Bulunmakla Birlikte Belediye Hizmetlerinden Yararlanması ve Etrafının Meskûn Olması Gerektiği - Taşınmazların Arazi Olarak Kabulü Gerektiği/Yeniden Keşif Yapılarak Taşınmazlara Gelir Metoduna Göre Değer Biçilip Özellikleri Göz Önünde Bulundurularak Objektif Değer Artırıcı Unsur İlave Edileceği )

• TAŞINMAZLARIN ARAZİ NİTELİĞİ TAŞIDIĞI ( Bir Taşınmazın Arsa Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Belediye İmar Planı İçinde Olması Olmadığı Takdirde Belediye veya Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Bulunmakla Birlikte Belediye Hizmetlerinden Yararlanması ve Etrafının Meskûn Olması Gerektiği - Yeniden Keşif Yapılarak Taşınmazlara Gelir Metoduna Göre Değer Biçilip Özellikleri Göz Önünde Bulundurularak Objektif Değer Artırıcı Unsur İlave Edileceği )

• OBJEKTİF DEĞER ARTICI UNSURUN BELİRLENMESİ ( Bir Taşınmazın Arsa Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Belediye İmar Planı İçinde Olması Olmadığı Takdirde Belediye veya Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Bulunmakla Birlikte Belediye Hizmetlerinden Yararlanması ve Etrafının Meskûn Olması Gerektiği - Taşınmazların Arazi Olarak Kabulü Gerektiği/Yeniden Keşif Yapılarak Taşınmazlara Gelir Metoduna Göre Değer Biçilip Özellikleri Göz Önünde Bulundurularak Objektif Değer Artırıcı Unsur İlave Edileceği )

ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir. Bir taşınmazın arsa olarak kabul edilebilmesi için belediye imar planı içinde olması, olmadığı takdirde belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunmakla birlikte belediye hizmetlerinden yararlanması ve etrafının meskûn olması gerekir. Davaya konu taşınmazların arazi olarak kabulü gerekmektedir. Mahkemece yeniden keşif yapılarak arazi niteliğindeki taşınmazlara gelir metoduna göre değer biçilmesi ve konumu ile bilirkişi kurulu raporunda yazılı özellikleri göz önünde bulundurularak objektif değer artırıcı unsur ilavesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçeyle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor geçersizdir. Şöyle ki;

Bir taşınmazın arsa olarak kabul edilebilmesi için belediye imar planı içinde olması, olmadığı takdirde belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunmakla birlikte belediye hizmetlerinden yararlanması ve etrafının meskûn olması gerekir.

Dosyada bulanan kanıt ve belgeler Bingöl Belediye Başkanlığının yazıları ve taşınmazların bilirkişi kurulu raporunda yazılı özellikleri dikkate alındığında, davaya konu taşınmazların arazi olarak kabulü gerekmektedir.

Bu nedenle; mahkemece yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle keşif yapılarak arazi niteliğindeki taşınmazlara gelir metoduna göre değer biçilmesi ve konumu ile bilirkişi kurulu raporunda yazılı özellikleri göz önünde bulundurularak Kamulaştırma Kanununun 11/1-i bendi uyarınca objektif değer artırıcı unsur ilavesi gerekirken, taşınmazlara arsa olarak değer biçen bilirkişi kurulu raporuna göre karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan sebeplerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 16.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13