loader image
Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale İkincil Mevzuatı Yürürlük Tarihleri

Kamu İhale İkincil Mevzuatı Yürürlük Tarihleri

   KAMU İHALE MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

  ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK -1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer

  • 17/12/2010 tarihli ve 27788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ-7 Haziran 2014 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır
  • HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 3, 7 ve 8 inci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 ve 27 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

  • İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Bu Tebliğin 1, 4 ve 5 inci maddeleri 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

  • İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

  • KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Bu Tebliğin;

a) 18 ve 20 nci maddeleri 10/6/2014 tarihinde,

b) 50 nci maddesi 1/7/2014 tarihinde,

c) 16 ve 19 uncu maddeleri 19/8/2014 tarihinde,

ç) 2 nci maddesi 1/1/2015 tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

  • MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 6 ve 7 nci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

  • YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 6 ve 22 nci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 9, 19 ve 42 nci maddeleri 10/6/2014 tarihinde,

c) 8, 14, 18, 21 ve 40 ıncı maddeleri 19/8/2014 tarihinde,

ç) 2, 4, 5, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37 ve 41 inci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz