İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (2. Mükerrer)
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2009/15710 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 11/12/2009 tarihli ve 44156 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR MADDE 1 - (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK: 1), (EK: 2), (EK: 3), (EK: 4), (EK: 5) ve (EK: 6) ilave edilmiştir. MADDE 2 - (1) Bu Karar 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13