İhaleye Katılma Yeterliğine ve Koşullarına Sahip Olmayan Kişinin İhaleye Katılmasını Sağlama Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği

İhaleye Katılma Yeterliğine ve Koşullarına Sahip Olmayan Kişinin İhaleye Katılmasını Sağlama Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği

İhaleye Katılma Yeterliğine ve Koşullarına Sahip Olmayan Kişinin İhaleye Katılmasını Sağlama Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2005/13471

K. 2007/4710

T. 16.5.2007

• ÜCRETSİZ DERS KİTABI DAĞITIM İHALESİNDE KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYESİ SANIKLAR ( İhaleye Katılma Yeterliğine ve Koşullarına Sahip Olmayan Kişinin İhaleye Katılmasını Sağlama Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği )

• İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım İhalesinde Komisyon Başkan ve Üyesi Sanıkların İhaleye Katılma Yeterliğine ve Koşullarına Sahip Olmayan Kişinin İhaleye Katılmasını Sağlama Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği )

• İHALEYE KATILMA YETERLİĞİNE VE KOŞULLARINA SAHİP OLMAYAN KİŞİ ( İhaleye Katılmasını Sağlama Eylemlerinin İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği )

• GÖREV ( İhaleye Fesat Karıştırma - Eylemi Nitelendirme ve Kanıtları Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu Gözetilerek Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği )

ÖZET : Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olup ücretsiz ders kitabı dağıtım ihalesinde komisyon başkan ve üyesi olan sanıkların, ihaleye katılma yeterliğine ve koşullarına sahip olmayan kişinin ihaleye katılmasını sağlama eylemlerinin 5237 sayılı TCY.nın 235. ( 765 sayılı TCY.nın 205 ve 366. ) maddesinde öngörülen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturabileceği, 5235 Sayılı Yasanın Geçici 1. maddesi uyarınca eylemi nitelendirme ve kanıtları değerlendirme görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olup ücretsiz ders kitabı dağıtım ihalesinde komisyon başkan ve üyesi olan sanıkların, ihaleye katılma yeterliğine ve koşullarına sahip olmayan kişinin ihaleye katılmasını sağlama eylemlerinin 5237 sayılı TCY.nın 235. ( 765 sayılı TCY.nın 205 ve 366. ) maddesinde öngörülen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturabileceği, 5235 Sayılı Yasanın Geçici 1. maddesi uyarınca eylemi nitelendirme ve kanıtları değerlendirme görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan Aysel Ali'nin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden başkaca yönler incelenmeksizin HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.05.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13