İhale Komisyonu Kurulmaması

İhale Komisyonu Kurulmaması

İhale Komisyonu Kurulmaması

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2008/22207

K. 2011/817

T. 2.2.2011

• ARAZİ VE ARSALARIN İMAR PLANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ (Kamu Zararı Yönünden Yapılacak İncelemenin de Aynı İhalenin Yasal Gereklere Uyularak Gerçekleştirilmesi Durumunda Hizmetin Belediyenin Daha Az Bir Bedel Ödeyerek Yapılıp Yapılamayacağının Araştırılması Gerektiği)

• GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (Eylemin Kişilerin Mağduriyetine veya Kamu Zararına Neden Olup Olmadığı ya da Kişilere Haksız Kazanç Sağlayıp Sağlamadığının İncelenmesi Gerektiği)

• İHALE KOMİSYONU KURULMAMASI (Kurulmadan ve Şartname İle İhale Onay Belgesindeki İhale Yöntemlerinin Farklı Şekilde Belirtilmesi - Aynı İhalenin Yasal Gereklere Uyularak Gerçekleştirilmesi Durumunda Hizmetin Belediyenin Daha Az Bir Bedel Ödeyerek Yapılıp Yapılamayacağının Araştırılması Gerektiği)

ÖZET : 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesinin uygulanması amacıyla yapılacak arazi çalışmasıyla ilgili olarak, ihale komisyonu kurulmadan ve şartname ile ihale onay belgesindeki ihale yöntemlerinin farklı şekilde belirtilmesi ve teklif mektuplarının da yönteme uymaması nedenleriyle 4734 sayılı İhale Yasası’nın 2/f ve 6. maddelerine aykırı biçimde gerçekleştirilen ihaleye dayanan yasaya aykırı sözleşmenin Belediye başkan vekili olan sanık ...tarafından imzalanıp, muhasebeci vekili olan öbür sanık tarafından da kanuna aykırı ihaleye ve onayız hak edişe dayanarak ... YTL avansın yüklenici firmaya ödenmesine neden olarak belediyeyi zarara uğrattıklarının ileri sürülmesine karşın 5237 sayılı TCY’nın 257/1. maddesi uyarınca eylemin kişilerin mağduriyetine veya kamu zararına neden olup olmadığı ya da kişilere haksız kazanç sağlayıp sağlamadığının incelenmesi ve kamu zararı yönünden yapılacak incelemenin de aynı ihalenin yasal gereklere uyularak gerçekleştirilmesi durumunda, hizmetin belediyenin daha az bir bedel ödeyerek yapılıp yapılamayacağının araştırılması gerekir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

İddianameyle, 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. maddesinin uygulanması amacıyla yapılacak arazi çalışmasıyla ilgili olarak, ihale komisyonu kurulmadan ve şartname ile ihale onay belgesindeki ihale yöntemlerinin farklı şekilde belirtilmesi ve teklif mektuplarının da yönteme uymaması nedenleriyle 4734 sayılı İhale Yasası’nın 2/f ve 6. maddelerine aykırı biçimde gerçekleştirilen ihaleye dayanan yasaya aykırı sözleşmenin Belediye başkan vekili olan sanık tarafından imzalanıp, muhasebeci vekili olan öbür sanık tarafından da kanuna aykırı ihaleye ve onayız hak edişe dayanarak 5000 YTL avansın yüklenici firmaya ödenmesine neden olarak belediyeyi zarara uğrattıklarının ileri sürülmesine karşın. 5237 sayılı TCY’nın 257/1. maddesi uyarınca eylemin kişilerin mağduriyetine veya kamu zararına neden olup olmadığı ya da kişilere haksız kazanç sağlayıp sağlamadığının incelenmesi ve kamu zararı yönünden yapılacak incelemenin de aynı ihalenin yasal gereklere uyularak gerçekleştirilmesi durumunda, hizmetin belediyenin daha az bir bedel ödeyerek yapılıp yapılamayacağının araştırılması gerektiği gözetilmeksizin, açıklanan yönleri incelemeyen yetersiz ve gerekçesiz bilirkişi raporuna dayalı olarak beraat hükümleri kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan ... Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02.02.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13